Atatürk'ün mesleği nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Masal tarafından 13 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN MESLEK
  HAYATINA AİT TARİHLEMELER (1881-1918)

  1881: Mustafa Kemal'in Selanik'te doğumu.
  1893: Mustafa'nın Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi'nin kendisine ''Kemal'' adını takması.
  1895: Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirerek Manastır Askeri İdadisi'ne girmesi.
  13 Mart 1899: Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek İstanbul'da Harp Okulu piyade sınıfına yazılması. Yaka numarası 1283.
  1902: Mustafa Kemal'in Harp Okulu'nu bitirerek İstanbul Harp Akademisi sınıflarına geçmesi.
  11 Ocak 1905: Mustafa Kemal'in kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun olması.
  5 Şubat 1905: Suriye'deki V. Ordu merkezi olan Şam'a tayini.
  Ekim 1906: Mustafa Kemal'in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam'da ''Vatan ve Hürriyet Cemiyeti''ni kurması.
  20 Haziran 1907: Mustafa Kemal'in rütbesinin kolağası rütbesine (kıdemli yüzbaşı) yükseltilmesi.
  16 Eylül 1907: Mustafa Kemal'in Selanik'teki III. Ordu kurmaylığına atanması.
  22 Haziran 1908-13 Ocak 1909: Mustafa Kemal'in Rumeli Doğu demiryolları askeri komiserliğine atanması. Yıl sonunda Libya'ya görevli olarak gitmesi.
  13 Ocak 1909-4 Kasım 1909: Mustafa Kemal'in Selanik'te II. Redif Fırkası'nın kurmay başkanı olması.
  13 Nisan 1909: Mustafa Kemal'in 31 Mayıs ayaklanması üzerine Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul'a gelişi.
  6 Eylül 1909-1 Kasım 1910: Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Komutanı olması. (Aynı yıl içinde kolağası rütbesiyle 38. Piyade Alayı komutanı olmuştur).
  Ekim 1910: Mahmut Şevket Paşa'nın Kurmay Başkanı olarak Arnavutluk hareketlerinde bulunması. Aynı yıl Fransa'daki Picardie manevralarına katılması.
  27 Eylül 1911-18 Aralık 1911: Mustafa Kemal'in İstanbul'a genelkurmaya nakledilmesi ve Libya Tümeni kurmaylığına atanması.
  15 Ekim 1911: Tanin gazetesi muhabiri Şerif adıyla Libya'ya savaşa katılmaya gitmesi. Ethem Paşa kuvvetlerinin Kurmay Başkanı olarak Trablusgarp savaşına katıldı.
  27 Kasım 1911: Mustafa Kemal'in binbaşılığa yükseltilmesi.
  18 Aralık 1911-11 Mart 1912: Mustafa Kemal Bingazi-Derne-Tobruk bölgelerinde. (Trablus'a önceki gidişi: Aralık 1908-Ocak 1909).
  9 Ocak 1912: Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ta Tobruk taarruzunu başarıyla idare etmesi.
  11 Mart 1912-24 Ekim 1912: Derne Komutanlığı'na atanması. (Önce Derne Doğu bölgesi komutanı idi.)
  25 Kasım 1912: Mustafa Kemal'in Bahr-ı Sefid Boğazı (Çanakkale) Kuva-yı Mürettebesi Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atanması.
  27 Ekim 1913-20 Ocak 1915: Mustafa Kemal'in Sofya Ataşemiliterliği'ne tayin edilmesi. Çetine, Belgrad ataşeliklerine de bakmakla görevlendirildi.
  1 Mart 1914: Mustafa Kemal'in yarbaylığa yükseltilmesi.
  2 Şubat 1915: Mustafa Kemal'in Tekirdağ'da 19. tümeni kurmaya başlaması.
  (25 Şubat 1915'te tümen kuruluşunu tamamlayarak Maydos'a gelmiştir).
  25 Nisan 1915: İtilaf devletlerinin Arıburnu'na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal'in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması.
  1 Haziran 1915: Mustafa Kemal'in albaylığa yükseltilmesi.
  6-7 Ağustos 1915: Mustafa Kemal'in birinci Anafartalar Savaşı'nı kazanması.
  8-9 Ağustos 1915: Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu Komutanlığı'na atanması.
  10 Ağustos 1915: Anafartalar cephesinde taarruz ederek düşmanı geri atması ve savaşı kazanması.
  14 Ocak 1916: Mustafa Kemal'in Edirne'de XVI. Kolordu Komutanlığı'na atanması.
  1 Nisan 1916: Mustafa Kemal'in Doğu cephesinde mirlivalığa (tuğgeneral) yükseltilmesi.
  6-7 Ağustos 1916: Mustafa Kemal'in Bitlis ve Muş'u düşman elinden geri alması.
  5 Mart 1917: Mustafa Kemal'in II. Ordu Komutanlığı'na vekil olarak atanması.
  18 Mart 1917: Mustafa Kemal'in II. Ordu Komutanlığına asil olarak atanması.
  5 Temmuz 1917: Mustafa Kemal'in VII. Ordu Komutanlığı'na atanması.
  20 Eylül 1917: Mustafa Kemal'in VII. Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durmunu açıklayan tarihi raporunu yazması.
  Ekim 1917: Mustafa Kemal'in VII. Ordu Komutanlığı'ndan ayrılarak İstanbul'a dönmesi.
  11 Ekim 1917: Atandığı II. Ordu Komutanlığı'na gitmemesi üzerine bir ay izinli ve bitiminde üç ay hastalık izninde sayılması.
  15 Aralık 1917: Mustafa Kemal'in veliaht Vahdettin'le birlikte Almanya'ya gitmesi.
  5 Ocak 1918: Almanya'dan dönmesi.
  30 Haziran-28 Temmuz 1918: Tedavi için Viyana Karlsbad'a gitmesi.
  7 Ağustos 1918: Mustafa Kemal'in Filistin'de bulunan VII. Ordu Komutanlığı'na ikinci defa atanması.
  23 Ekim 1918: İngiliz kuvvetleri Arapların da yardımı ile yeniden taarruza geçti. Mustafa Kemal Halep içinde sokak savaşı yapmak zorunda kaldı.
  26 Ekim 1918: Mustafa Kemal'in komuta ettiği VII. Ordu birlikleri tarafından düşman taarruzunun Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurulması.
  30 Ekim 1918: Mondros Mütarekesi'nin imzası.
  31 Ekim 1918-7 Kasım 1918: Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması ve Adana'ya gitmesi.
  3 Kasım 1918: İngilizlerin Musul'u işgali.
  7 Kasım 1918: Yıldırım Orduları Grubu ile VII. Ordu Karargâhı'nın kaldırılması üzerine Mustafa Kemal'in Harbiye Nezareti emrine alınması.
  13 Kasım 1918: Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu komutanlığının lağvı üzerine İstanbul'a gelmesi.
  15 Kasım ve 20 Aralık 1918: Mustafa Kemal'in Padişah Vahdettin ile görüşmesi.
  30 Nisan 1919: Mustafa Kemal'in IX. Ordu müfettişliğine atanması.
  16 Mayıs 1919: Mustafa Kemal'in 14 kişilik heyeti ile Samsun'a gitmek üzere Bandırma vapuru ile İstanbul'dan hareketi.
  19 Mayıs 1919: Heyetin Mustafa Kemal ile Samsun'a çıkışı.
  22 Mayıs 1919: Samsun'dan İstanbul hükümetine Mustafa Kemal imzasıyla gönderilen raporda ''Millet birlik olup hâkimiyet esasını ve Türk duygusunu hedef adığının'' yazılması.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 27 Haz 2014
 2. Büyük bir devlet adamı ve siyasetçi olan Atatürk meslek olarak askeriyeyi seçmiştir subay olarak başladığı orduda mareşal rütbesine kadar yükselmiştir aynı zamanda büyük bir siyaset adamıdır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 27 Haz 2014
Yükleniyor...