Atatürk'ün Düşünce Hayatını Etkileyen Kişiler

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 17 Haziran 2011 tarihinde açılan konu 1. Atatürk'ün Düşünce Hayatını Etkileyen Kişiler
  Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar


  Tarih bir anlamda, büyük adamların eseridir. Milletlerin önemli bir övünme kaynağı da, tarihlerinde yetişmiş olan büyük adamlarıdır. Büyük adamlar yetiştirmiş olan milletler, milletçe, diğer dünya milletlerinin de gözünde yücelirler.

  Türk tarihinde de, insanlığın ortak malı olma onuruna erişmiş büyük insanlar vardır. Düşünce, kararlılık, eylem ve öncü kişilik gibi yönleriyle Tevfik Fikret, gerek Türk tarihi ve gerekse dünya tarihi içindeki mümtaz yerini almıştır. ‘Tevfik Fikret kimdir? diye bir soru sorulsa, bu soruya verilebilecek en gerçekçi cevap, sanırım, ‘Türk İnkılâbı denilen köklü değişimin tarihsel kökenleri içinde, düşünce alanındaki en büyük temel taşlarından birisidir’ diye verilecek cevap olabilir. Gerçekten de, hiç tereddütsüz söylenebilir ki, Türk İnkılâbı’nın önderi, yaratıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce yapısının oluşumunda, en etkili rolü oynayanlardan ve O’na ışık tutanlardan birisi de, Tevfik Fikret’tir..


  Mustafa Kemal Atatürk’ün kendine özgü bir düşünce sistemi vardır. Bu düşünce sisteminde temel öğenin kişi için özgürlük ve toplum için bağımsızlık olduğu görülür. Atatürk’ün kendi düşünce ağının oluşmasında en çok yararlandığı ve altını çizdiği bazı düşünürler ve kitapları şu şekilde sıralayabiliriz:  Alfred HATDON
  İnsan Irkları ve Onların Coğrafi Dağılımı

  Albert SOREL
  La question d' Orient au XVIII siecle ...........(1889)

  Alphonse DAUDET
  Sapho

  Auguste CONTE
  Cours de philosophie positive

  DEGUİGES
  Histoire generale des Turcs des...........

  DESCARTES
  Discours sur la Methode

  DURKHEİM
  Dela division du travil social............

  DURKHEİM
  L'Allemagne au dessus.......................

  E.PİTTARD
  Les races et l' histoire ( Tarihe Etnolojik Giriş )

  Georges FONSEGRİVE
  Mebadi Felsefeden

  H. Cahit YALÇIN
  Din Hayatının İptidai Şekilleri

  H.G.WELLS
  The Outline of History ( Cihan Tarihinin Umumi Hatları )

  Herman F. KVERGİC
  Türk Dillerindeki Bazı Öğelerin Psikolojisi

  J.GOBİNEAU
  Essai sur l'inegalite des races humanies

  J.J. ROUSSEAU
  Contrat Social

  J.W. DRAPER
  Avrupanın Entelektüel Gelişiminin Tarihi

  KANT
  Kant Felsefesi

  Leon CAHUN
  Indroduction al historie de Asie Turcs.........des origines

  Leone CAETANİ
  Annali Dell İslam

  M.Emin YURDAKUL
  Türkçe Şiirler (1900)

  MOSTESQUİEU
  Delesprit de Leis ( Kanunların Ruhu )

  Mustafa CELALETTİN
  Les races humanies et leur repartition georaphique

  Namık KEMAL
  Makalat-ı Siyassiyye ve Edebiyye (1911)

  Paul GOİLTER
  Çağdaş Düşünce ve Büyük Sorunlar

  Ramsey MUİR
  Milliyetçilik ve Uluslararasıcılık

  Raymond POİNCARE
  Ideas contemporaines ( Çağdaş Düşünceler )

  Ş. Ahmet HİLMİ
  Allah'ı İnkar Etmek Mümükün mü?

  Tevfik FİKRET
  Rubab-ı Şikeste (1900)

  Ziya GÖKALP
  Türkçülüğün Esasları

  Ziya GÖKALP
  Türk Medeniyet Tarihi

  1 Şerafettin TURHAN,Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Türk Tarih Kurumu Yay.,Ankara1982

  2 Afet İNAN, Cenevreden Atatürk’e yazdığı 23.1.1937 günlü mektup.

  3Bugünkü dile aktardığımız asıl metin: Atatürk’ün Askerliğe Ait Eserleri, İş Bankası, Ankara, 1959,s.14

  4Asıl Metin : Atatürk’ün Söylev Demeçleri III, 1961, s.81

  5 Leman ŞENALP, Atatük Kitap ve Kütüphane, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XXX, Sayı 1, 1981, s.3-23

  Lefke_Aslantepe


    2. Cevap: Atatürk'ün Düşünce Hayatını Etkileyen Kişiler

  - Herbert George WELLS
  - Jean-Jecques ROUSSEAU
  - VOLTAIRE
  - MONTESQUİEU
  - Rene DESCARTES
  - Sir (Charles) Leonard WOOLLEY
  - Leone CAETANI
  - Alfred Cort HADDON
  - Davıd Leon CAHUN
  - Mustafa CELALETTİN ( Polonya Asıllıdır )
  - H.F. KVERGIC
  - Joseph De GUIGNES
  - PITTARD