Atatürkün Dünya Görüşü Nedir

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 26 Haz 2012 tarihinde açılan konu

 1. Atatürk'ün Dünya Görüşü

  Atatürkün Dünya Görüşü hakkında bilgi


  Atatürk ilkeleri, Atatürkün dünya görüşünü oluşturan temel inançlardır. Atatürk devrim ve ilkeleri bir bütündür. Bu bütün, çağdaş uygarlığa ulaşmayı amaçlar. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık ve devletçiliktir. Kısaca bunları açıklayacak olursak;

  Cumhuriyetçilik: milli egemenliğin hakim kılındığı bir yönetim biçimidir.

  Milliyetçilik: Dil, tarih ve kültür birliğine dayalı ulusun ve devletin mutlak ve temel bir değer olduğunu kabul eden anlayıştır.

  Halkçılık: Ulusal egemenliği ön planda tutar ve demokrasiyi benimser. Devlet, vatandaşın refah ve mutluluğunu amaçlar.

  Laiklik: Din olgusunun çağdaş bir düzeye getirilmesidir. Din ile ilgili işlerin belli bir düzen haline getirilerek, devletin din ve vicdan hürriyetini tanımasıdır. Kısaca din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulması demektir.

  İnkılapçılık : Aklın, bilimin ve çağın gerektirdiği yeniliklerin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır.

  Devletçilik: Bireylerin özel girişimlerini ve yapacakları faaliyetlerini esas almak kaydı ile gerektiğinde devletin milletimiz adına memleket ekonomisini kontrol altında bulundurması anlamı ifade edilmektedir.
   
Yükleniyor...