Atatürk'le Hacı Bektaş değil mi?...

Atatürk'le Hacı Bektaş değil mi?

İlimle bilimle ışık getiren
Atatürk'le Hacı Bektaş değil mi?
Orta çağın karanlığını bitiren
Atatürk'le Hacı Bektaş değil mi?

İnsanlık ufkuna ışık yakanlar
Yurdundaki cehaleti yıkanlar
Türkün Türklüğü ne sahip çıkanlar
Atatürk'le Hacı Bektaş değil mi?

Biri karamanda ferman yazdıran
Biri cehalete çatıp kızdıran
Erkekle kadını eşit gezdiren
Atatürk'le Hacı Bektaş değil mi?

İkisi de gündüz etti geceyi
Birisi harflere verdi heceyi
Biri fesi yırttı biri peçeyi
Atatürk'le Hacı Bektaş değil mi?


İnsana sevgide yarış diyenler
Açta kollarını sarış diyenler
Yurtta sulh cihanda barış diyenler
Atatürk'le Hacı Bektaş değil mi?

Borani ilimi sarıp yatışan
Ulusuna Hızır gibi yetişen
Türkün kendi dili ile ötüşen
Atatürk'le Hacı Bektaş değil mi?


Halil Çimen
 
Üst