Atatürk Sözleri - Atatürk'ün ünlü Sözleri

'Güzel Sözler' forumunda Ezlem tarafından 19 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Atatürk Sözleri


  Mustafa Kemal Atatürk'e Ait Sözler ve Düşünceler


  Atatürk'ten Sözler:

  İki Mustafa Kemal vardır Biri ben, ölümlü Mustafa Kemal; diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemal'ler ülküsüdür Ben onu temsil ediyorum Herhangi bir tehlike anında ben ortaya çıktımsa, beni bir Türk anası doğurmadı mı, Türk anaları daha Mustafa Kemal'ler doğurmayacaklar mı? Mutluluk Milletindir, benim değildir

  Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir 1906
  Ben askerliğin herşeyden ziyade sanatkarlığını severim 1912

  Savaş için düşmanı ordugahımızda beklemektense, onu uzaktan karşılamak yeğdir 1914

  Tarih bir milletin kanını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez 1919

  Bütün ümidim gençliktedir 1919

  Bizim görüşümüz -ki halkçılıktır-kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır 1920

  Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz 1920

  Büyük Türk ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rastgelinmemiştir 1921

  Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir 1921

  Hiçbir zafer amaç değildir Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır 1921

  Millete efendilik yoktur Hizmet vardır Bu millete hizmet eden onun efendisi olur 1921

  Basın milletin müşterek sesidir Başlıbaşına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür 1922

  Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür 1922

  Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle taarruz, hiç taarruz etmemekten daha fenadır 1922

  Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir Düşmanın da olsa hürmet etmek lazımdır 1922

  Eğitim işlerinde behemahal muzaffer olmak lazımdır Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur 1922

  er çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması mutlaka lazımdır Vatanın sağlam temeli ve bayındır hale getirilmesi bu esastadır 1922

  Zamanın değişmesi ile hükümlerin değişmesi inkar olunamaz" kaidesi adalet sistemimizin temel taşıdır 1922

  Türkiye' nin gerçek efendisi, hakiki üretici olan köylüdür O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstehak olan köylüdür 1922

  Okulun vereceği ilim ve irfan sayesindedir ki Türk Milleti, Türk Sanatı, Ekonomisi, Türk Şiir ve Edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir 1922

  Okul, genç beyinlere insalığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir 1922

  Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir 1923

  Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir 1923

  Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner 1923

  Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır Bizim için bu hayat davasıdır 1923

  Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır 1923

  Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur 1923


  Devrim yasası, eldeki yasaların üstündedir Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça, başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktır Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır 1923

  Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir 1923

  Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır 1923

  Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorundadırlar 1923

  Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 1923

  Bizim dinimiz, ulusumuza, değersiz, miskin ve aşağı olmayı salık vermez Tersine Allah da, Peygamber de insanların ve ulusların onur ve şereflerini korumalarını buyuruyor 1923

  Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup oldu 1923

  Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir 1923

  Bu memleket dünyanın beklemediği, asla umut etmediği ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir Beşik doğanın rüzgarıyla sallandı; beşiğin içindeki çocuk doğanın yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk doğanın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu sonra onlara alıştı; Onların oğlu oldu Birgün o doğa çocuğu, Doğa oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu Türk budur YIldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir


  Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir 1924

  Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum 1924

  Savaş zaruri ve hayati olmalıdır Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir 1924

  Türk milletinin istidatı ve kati kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir 1924

  Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir 1924

  Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır 1924

  Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir 1924

  Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir 1925

  Zafer "Zafer benimdir" diyebilenindir Başarı "Başaracağım" diye başlayanın ve "Başardım" diyebilenindir 1925

  Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak ve yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz 1925

  Tüketici yaşamak iyi değildir Üretici olalım 1925

  Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkilapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir 1925

  Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca, hürriyet ve istiklale sembol olmuş bir milletiz 1927

  Gençliği yetiştiriniz Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız 1927

  Bombasırtı olayı (14 Mayıs 1915) çok önemli ve Dünya savaş tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bir olaydır Karşılıklı siperler arası 8 metre, yani ölüm kesin Birinci siperdekilerin hepsi kurtulmamacasına düşüyor İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerlerine gidiyor Fakat ne kadar imrenilecek bir soğuk kanlılıkla biliyormusunuz? Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir cekinme bile göstermiyor Sarsılma yok Okuma bilenler Kur' an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor Bilmeyenlerse Kelime-i şahadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar Sıcak cehennem gibi kaynıyor İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebriğe değer bir örnektir Emin olmalısınız ki Çanakkale savaşlarını kazandıran bu yüksek ruhtur
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Ara 2012
 2. Cevap: Atatürk Sözleri - Atatürk'ün ünlü Sözleri

  Eyw Sagol
   
Yükleniyor...