Atatürk okuduğu okullar ve tarihleri


Atatürk okuduğu okullar ve tarihleri


Atatürkün gittiği okullar, şehirleri ve tarihleri


Mahalle Mektebi (Selanik)

Şemsi Efendi Okulu (Selanik)

Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)

Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893-1895 ( Selanik)

Manastır Askeri İdadisi: 1895-1899 (Manastır Şehri Makedonya)

Harp Okulu: 13 Mart 1899-10 Şubat 1902 (İstanbul)

Harp Akademisi: 1902-11 Ocak 1905 (İstanbul)
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst