Atatürk niçin türk dilini türk milletinin kalbi ve zihni olarak değerlendirmiştir

Atatürk niçin türk dilini türk milletinin kalbi ve zihni olarak değerlendirmiştir

Atatürk niçin türk dilini türk milletinin kalbi ve zihni olarak değerlendirmiş

Atatürk milliyetçiliği, Türk topluluğunu, Türkçe, Türk kültürü ve Türklük ülküsü etrafında birleştirip siyasi ve sosyal bir bütün haline getirmek şeklinde anlamaktadır. Dilin, yani Türkçenin eski Türk devletlerinde önemli bir yeri vardır. Atatürk de dile büyük önem vermekte ve Türk dilini “Türk milliyeti için mukaddes bir hazine saydığı gibi “Türk milletinin kalbi ve zihni olarak da değerlendirmektedir. O sebeple “kesin olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin millî dili ve millî benliği bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır.

“Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunması ile mümkün olacaktır diyen Atatürk, “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay dildir. demekten kendisini alamamıştır.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst