Atatürk ilke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar Nelerdir

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar nelerdir?

  Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar maddeler halinde;

  Ortak yaşanmış tarih (Milli tarih bilinci)
  Vatan ve millet sevgisi
  Milli dil (Türkçe)
  Bağımsızlık ve özgürlük
  Milli egemenlik
  Milli kültür
  Çağdaş bir toplum oluşturmak
  Türklük bilincine sahip olmak (Türk Milletine inanmak ve güvenmek)
  Milli birlik ve beraberlik
  Vatanın bütünlüğü

  Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar ve açıklamaları

  Ortak yaşanmış tarih (Milli tarih bilinci): Bir milletin oluşmasındaki en büyük etkenlerden biriside ortak yaşanmış bir tarihtir. Milli tarih, milli duyguyu ve bilinci güçlendirerek geleceğe güvenle bakılmasını sağlar. Atatürk’ün Türk tarihi ile ilgili çalışmalara büyük önem vermesinin sebeplerinden biride, milli tarihin, milli bilinci uyandırmadaki önemidir. Geçmişteki olaylardan ders alarak geleceğe güvenle bakılması ve mili bayramlara büyük önem verilmesi milli tarih bilincinin ayakta tutulması açısından oldukça önemlidir. Atatürk, milli tarihin gençler için güç kaynağı olacağını belirtmiştir.

  Atatürk’ün milli tarih bilinci ile ilgili sözü: “Bütün Türk çocukları kendileri için lazım olan atılım kaynağını o tarihte bulabileceklerdir”

  Vatan ve millet sevgisi: Vatan ve millet sevgisi her şeyin üzerindedir. Atatürk’te vatan ve millet sevgisi sonsuz ve yüce bir duyguyu ifade eder. Vatan topraklarının bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını ve birliğini savunan toplumlar geleceğine de güvenle bakma hakkını elde eden toplumlardır.

  Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi ile ilgili bir sözü: “Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur”

  Milli dil (Türkçe): Dil milli kültürün ve duygunun gelişmesi için önemli bir etkendir. Türk dili her yönü ile milli olmalıdır. Millet kavramı için zorunlu olan kültür ve ülkü birliğini olmadan sağlanması olanaksızdır. Dil kültür birliği yanında bağımsızlığında korunmasını sağlar. Atatürkçülükte, bağımsızlık, milli bütünlük, milli kültür ile toplumsal barışın sağlanabilmesi ve devamı için dilin sade ve anlaşılır olması önemlidir.

  Atatürk’ün milli dil ile ilgili bir sözü: “Türk Dili’nin kendi benliğine, özündeki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet kurumlarımızın dikkatli, ilgili olmasını isteriz”

  Bağımsızlık ve özgürlük: Bağımsızlık ve özgürlük Türk Milletinin en önemli özelliklerinden birisidir. Devletin bağımsız olması yanında vatandaşlarında özgürce yaşamaları esastır. Bağımsız olmayan toplumların ileri seviyelere yükselmesi imkansızdır. Atatürk, bağımsız bir Türkiye Devletinin kurucusu olmakla birlikte, tüm dünyaya bağımsızlık konusunda ders vermiş bir liderdir.

  Atatürk’ün bağımsızlık ile ilgili bir sözü: “Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa sembol olmuş bir milletiz”

  Milli egemenlik: Mili egemenlik, egemenlik yetkisinin millete ait olması demektir. Atatürk, Türk Devletinin dayandığı esasları “tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız milli egemenlik” olarak tarif etmiştir.

  Atatürk’ün milli egemenlik ile ilgili bir sözü: “Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun”

  Milli kültür: Milli kültür, sadece öğrenmek için değil, aynı zamanda milletçe gelişme ve ileriye gitme yolunda önemli bir kaynağı teşkil eder. Milli kültür, Türk milleti için diğer kültürlerin gerisinde kalınmaması açısından oldukça önemlidir.

  Atatürk’ün milli kültür ile ilgili bir sözü: “Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır”

  Çağdaş bir toplum oluşturmak: Atatürk ilke ve inkılaplarının asıl amacı, çağdaş bir toplum meydana getirmektir. Çağdaşlaşma idealini kaybeden toplumların ilerlemesini devam ettirmesi oldukça zordur. Çağdaşlaşmanın devamını sürekli hale getirmek için, her açıdan ilerlemeye gayret göstermeye devam etmeliyiz. Ancak bu şekilde Türk milleti her zaman çağdaş bir toplum olarak yaşamaya devam edecektir.

  Atatürk’ün çağdaşlaşma ile ilgili bir sözü: “Uygar olmayan kimseler, uygar olanların ayakları altında kalmakla karşı karşıyadır”

  Türklük bilincine sahip olmak (Türk Milletine inanmak ve güvenmek): Millet bilincine sahip olamayan toplumlar, varlıklarını koruyamazlar. Türklük bilincine sahip olmak ve bu bilinci devamlı geliştirmek, millet olarak varlığımızı devam ettirme açısından büyük önem arz eder.

  Atatürk’ün Türklük bilinci ile ilgili bir sözü: “Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi benliğimize ve milletimize bu saygıyı, duygu düşünce ve davranışla bütün iş ve hareketlerimizde göstermemiz gerekir”

  Milli birlik ve beraberlik: Türk Milletinin bir bütün olması, hiçbir ayırıcı güce fırsat tanımaması demektir. Hiçbir zaman milli birlik ve beraberliğimize müdahalede bulunulmasına müsaade etmemeliyiz. Milli birliğimiz bizim en değerli varlığımızdır. Atatürk’ün milli birlik ve beraberlik anlayışı, ülke bütünlüğünün korunmasını esas alır.

  Atatürk’ün milli birlik ve beraberlik ile ilgili bir sözü: “Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür”

  Vatanın bütünlüğü: Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken aldığı tüm kararlarda ilk olarak vatanın bütünlüğü ilkesi esas alınmıştır. Amasya Genelgesi’nin ilk maddesinde, “Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir” deniliyordu. Yine Erzurum Kongresi’nde “Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür” denilerek vatanın bütünlüğünün vazgeçilmez önemi gözler önüne seriliyordu.

  Atatürk’ün vatanın bütünlüğü ile ilgili bir sözü: “Vatan bir bütündür, bölünemez”
   


Yükleniyor...