Atatürk girdiği savaşlar


Atatürk'ün katıldığı savaşlar,Atatürkün Katıldığı Savaşlar ve Tarihleri* Trablusgarp Savaşı - 1911-1912
* Balkan Savaşları, 1912-1913
* Çanakkale Savaşı, 1915-1916
* Kafkasya Cephesi, 1916-1917
* Sina ve Filistin Cephesi, 1917-1918
* Milli Mücadele dönemi (1919 - 1923) - Kurtuluş Savaşı
 
Üst