At sahibinin altında kişner


At sahibinin altında kişner

At sahibine (biniciye) göre eşer (kişner) atasözünün anlamı
Yönetilen veya buyruk altında çalışan kişi, tutumunu ya da çalışmasını yöneticisinin tavrına göre ayarlar. Bu sebeple yönetilen değil yöneten, çalışan değil çalıştırıcı daha önemlidir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst