Aşure Günü yapılması gereken Şeyler

'Dini Bilgiler' forumunda Dark tarafından 3 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Aşure Günü Neler yapılır.
  Aşure Günü yapılması gerekenler
  Aşure Günü Yapılması lazım olan şeyler

  1. Yetmiş kere ''Hasbiyallahü ve ni'mel vekil veni'mel Mevla ve ni'men nasir.Gufraneke rabbena ve ileyke'l masir'' denir.

  2. Çok Tevbe edilir
  3. Üç yüz on üç defa '' La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin'' denir.
  4. Gusül Abdesti alınır.
  5. Bir Mümine iftar ettirilir.
  6. Hasta ziyaret edilir

  Aşure günü kim zerre kadar sadaka verirse cenab-ı Hak o kimseye Uhud dağı kadar sevap verir.O sevabı Mizana koyar.
  Bir kimse O gün ilim veya zikir meclisinde hazır olursa Cenabı Hakkın onu cennete girdirmesini üzerine vacip olur.
  Aşure günü üç yüz kere '' Ya Razzak'' Okuyanın bir sene rızkı bol olur.
  O gün on Mümine selam veren bütün ehli imama selam vermiş gibi sevaba nail olur.
  Aşure Günü bir yetimin başını okşayan o yetimin başındaki kıllar kadar cennet derecesine ulaşır.
  Bir kimse Aşure günü evinin nafakasını artırırsa bütün sene boyunca o evde rızık bolluğu has olur. Muharremin dokunu onuna bağlayan gece Hz.Allah Teala suları zemzem aktırır. O gece akan sular ile yıkanılırsa bütün ev halkı şifa bulur.


  Aşuere günü dört rekat namaz kılınır.

  Fatihadan Sonra elli bir kere ihlas suresiokunur. sonra yüz kere salavat-ı şerife getirirlir.


  اللهم صل علي سيدنا محمد وادم و نوح و ابراهيم و موسي و عيسي وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين


  Okunuşu;
  Allahumme salli alâ Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahiyme ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyiyne vel mürseliyn, salâvâtullâhi ve selâmuhu âleyhim ecmaıyn.


  Aşure Günü Okunacak Dualar için Tıklayınız
  Aşure Günü neler yapılmalı ve Aşure günü nasıl değerlendirilmeli

  “Aşûra gününün faziletine kavuşmaya bakınız. Çünkü o gün Allah-ü Teâlânın, günler arasında seçtiği mübarek bir gündür. (Gunyetüt Talibin)
  Zira Aşûra günü; Allah-ü Tealanın ümmet-i Muhammede ikram eylediği on ikramdan biridir.
  İşte müminler için bu kadar seçkin ve faziletli olan Aşûra gününü dolu dolu geçirmeli ve kendimiz için bir fırsat bilmeliyiz.
  Nebilerin, salihlerin ve şehitlerin sevabını kazandıran Efendimizin (asm) sünneti AŞÛRA ORUCUNU unutmayın!
  Peygamber Efendimiz (asm) bir gün öğleye doğru buyurdu ki:
  “Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşûra günüdür. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)
  “Aşûra günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." (Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani)
  “Aşûra günü oruç tutan, o yıl tutamadığı (nafile) oruçlarının sevabına kavuşur. (Deylemi)
  Aşûra gecesini ihya edin!
  Ebu Hureyre den (ra) gelen rivayette ise Resul-ü Ekrem (asm) şöyle buyurmuştur:
  “Bir kimse Aşûrâ gecesini ihya eder de gündüzünü dahi oruçlu geçirir ise ölüm acısını anlamadan ölür.
  “Kim aşure gecesini ihya ederse ,Allah-ü Tealaya mukarreb meleklerin ibadeti gibi ibadet etmiş olur. (Gunyetüt Talibin)
  “Her aşure gecesi ibadet ve taatle ihya ederse Allah-ü Teala o kimsenin arzu ve isteklerini yerine getirir. (Gunyetüt Talibin)
  Aşûra gününü ihya edin!
  Hz. Ali (ra) tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-ü Ekrem (asm) şöyle buyurmuştur:
  “Bir kimse Aşûra gününü ihya ederse Allah-ü Teâlâ onu dilediği gibi diriltir.
  Aşure günü sadaka vermeyi ihmal etmeyin!
  “Her kim Aşûra günü malından bolca harcarsa, Allah-ü Teâlâ senenin diğer günlerinde ona bolluk ihsan eyler. (Beyhâkî)
  “Aşure günü verilen bir dirhemlik sadakaya, yedi yüz bin dirhem gibi sevap verilir. (İmam Gazali)
  “Aşure günü zerre kadar bir sadaka verirse, Allah-ü Teala ona Uhud dağı kadar sevap verir. O sevabı da kıyamet günü mizanda yer alır. (Beyhakî)
  Aşûra günü mutlaka bir yetime yardımda bulunun!
  “Aşûra Günü bir yetimin başını okşayan kimseyi, Allah-u Teâlâ o yetimin saçındaki her kılı için cennette bir derece yükseltir." (Şir'at'ül İslam)
  Aşûra günü bir kişiye bile olsa iftar verin!
  “Bir kimse Aşûra günü oruçlu bir mümine iftar ziyafeti verirse, Muhammed (asm) ümmetinin tümüne iftar ziyafeti vermiş ve hepsinin karnını doyurmuş kadar olur.(Şir'at'ül İslam)
  “Aşûra gecesi bir mümine iftar verene, Allah-ü Teala katında bütün ümmet-i Muhammede iftar vermiş gibi yazılır. (Gunyetüt Talibin)
  “Aşure günü iftar yemeği verirse, Ümmet-i Muhammedin hepsine iftar ettirmiştir, karınlarını doyurmuş gibi olur. (Suyûtî)
  Aşûra günü mutlaka boy abdesti alın!
  “Kim aşure günü yıkanırsa, Allah-ü Teala katında annesinden doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur.(Şiratül-İslam)
  “Aşure günü gusleden , ölüm hastalığından başka hastalık görmez. (Gunyetüt Talibin)
  “Her kim aşure günü iki kere gusl ederse , gözleri katiyen hastalık görmez. (Şiratül-İslam)
  "Aşûra günü gözlerinize sürme çekin ki, göz ağrısı çekmeyesiniz!"
  “Aşure gününde sürme çeken kimsenin o sene içerisinde göz ağrısı çekmeyeceği bildirilmiştir. (Gunyetüt Talibin)
  "Aşûra günü her kim sırma taşından sürme çekerse gözleri katiyen ağrımaz." (Hakîm, Müstedrek.)
  “Bunun sebebi şu olabilir:
  Nuh (as) ile birlikte gemi içerisinde bulunan insanların gözleri suyun rutubetinden iyi göremez olmuştu ne zamanki Muharremin onuncu günü selamete kavuştular.Allah-ü Teala bu durumdan kurtulmaları için Nuh (as)a gözlerine sürme çekmelerini vahyetti. (Faziletleriyle aylar ve geceler)
  Sürme çekmek her zaman sünnettir. Bu fiili yalnız aşure günü yapmamaya gayret etmelidir.
  Aşûra günü su ikramında bulunun!
  “Aşûra günü birine bir içimlik su veren kimse göz açıp kapayacak kadar zaman dahi, Allaha asi olmamış gibi olur. (Gunyetüt Talibin)
  Aşûra günü aile, akraba ve komşulara ikramda bulunun!
  "Her kim Aşûra Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder." (Tergib ve Terhib)
  Câbir bin Abdullah (ra)'dan rivayet olunduğuna göre:
  Rasulullah (asm) şöyle buyurdu:
  “Her kim Âşûra günü kendini ve ailesini bol bol yedirip içirirse, Allah o kimseye bütün sene bolluk ihsan eder. (Beyhakî , Îbn Abdül Ber )
  “ Aşure günü kim aile fertlerine ve akrabalarına infakta bulunursa, Allah da o kimseye sene boyunca ferahlık ihsan eder.(rızkını genişletir) (Şiratül-İslam)
  Hz.Süfyan (ra):
  “Biz bunu elli yıldır tecrübe ediyoruz kolaylık ve rahat geçimden başka bir şey görmedik.demiştir. (Gunyetüt Talibin)
  Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşular da girmektedir. Fakat, bunun İçin fazla külfete girmeye, aile bütçesini zorlamaya lüzum yoktur. Herkes imkânı ölçüsünde ikram eder.Bununla beraber kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih edenlere Efendimizin (asm) büyük bir müjdesi vardır:
  “Her kim bir şey canı çekip de onu yemeden Müslüman komşusuna yedirirse,Allah-ü Teala o kimseye cennet yemeğinden yedirinceye kadar ve cennet şarabından içirinceye kadar dünyadan çıkmaz. (Şiratül İslam)
  Aşûra günü sıla-i rahim yapın!
  Akraba ile alakasını kesen bir kişi, aşure günü akrabasını ziyaret ederse,Allah- Teala ona Zekeriyya oğlu Yahya (as) ile İsa (as)ın sevabını nasip eder ve cennette onlarla beraber şu iki parmak gibi yan yana kılar.(buyurup, orta parmağı ile başparmağını birleştirdi) (Şiratül-İslam)
  Aşure günü hastaları ziyaret edin!
  “Aşure gününde bir hastayı ziyaret eden, bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur. Aşure gününde bir kimseye su veren, bir an dahi isyan etmemiş olur. (Gunyetüt Talibin)
  Aşûra günü bir ilim meclisine uğramayı ihmal etmeyin!
  "Bir kimse, bir âlimin meclisine veya Allah-u Teâlânın zikredildiği yere Aşûra günü gelip onlarla bir saat (bir müddet) oturursa (onlara iştirak ederse), o kimseyi cennete koymayı Allah-u Teâlâ üzerine almıştır." (Şiratül İslam)
  Aşûra günü bol bol selâmlaşın!
  “Aşûra günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi olur. (Şiratül-İslam)
  “Kim Aşure günü Müslümanlardan on kişiye selam verirse, bütün müminlere selam vermiş gibi olur. (Şiratül-İslam)
  Aşûra günü 1000 tane ihlas suresi okumayı unutmayın!
  Aşûra gününü oruçla geçirene 100000 melek sevabı verilir. O gün ihlas suresini 1000 kere okuyana, Allah-ü Teala rahmet nazarı ile bakar ve o kişi sıdıklardan yazılır. (Nüzhetül- Mecalis)
   
  Son düzenleme: 5 Ara 2011
Yükleniyor...