aşk nedir


insan hem üzülür hem sevinir hem kırılır hem incilir ayrı zamanda sevinir işte aşk öyle bişeydir:):)

aşk nedir

aşkın tanımı buraya sığmayacak kadar uzundur ve daha da önemlisi aşkın tanımı herkese göre farklıdır. Öyle olmasaydı bu kadar kitap yazılmaz, bu kadar film çekilmezdi.

Bu sözcük ileride belki de taşımakta zorluk çekeceği ölçüde çok anlamla yüklü olacaktır. Belki de şimdiden böylesine anlam yüklü bir duruma gelmiştir. Kavramın uzlaşılabilir bir tanımının bir türlü yapılamaması, belki böyle bir duruma ulaşmış olduğu konusunda bir kanıttır.

Ancak insanlık ölçüsünde eski olan bu tür sözcüklerin anlamca genişlemeleri kaçınılmazdır. Sigmund Freud da sevgi sözcüğü için benzer bir sav ileri sürmektedir. O, sevginin cinsellikten şefkate dek uzanan pek çok sözcüğün işini tek başına gördüğünü söylemektedir. Bunlar arasında doğallıkla sevi sözcüğü de bulunmaktadır. Sevgi sözcüğünün tanımlanmasındaki güçlükler de buradan kaynaklanmaktadır.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst