Aşk ile ilgili özdeyişler

en güzel aşk ile ilgili sözler,
aşk ile ilgili özlü sözler,
aşkla ilgili felsefi sözler


- Aşk, altın değildir, saklanmaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır. (Mevlana )
- Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!... ( Mevlana)
- Aşk oduna yanmayanın kalbi safi olmaz imiş. ( Eşrefoğlu)
- Aşk, insana vakar, ağırbaşlık, hatta güzellik verir. ( Bernard Show)
- Aşkı, aşktan başka bir şey söndürmez. ( Mevlana)
- Aşkı akılla yenmek mümkün değildir. ( Gançarov)
- Aşk, iki iken bir olmak demektir. ( Victor Hugo)
- Dostluk; emniyet, ketumiyet ve incelikle; aşk ise kuvvet, zevk ve korku ile beslenir. ( A. Maurois)
- Gerçek aşkın vasfı tatlı acılıktır. ( Friedrich Novalis)
- Hakiki aşk ıstırap çeker ve sessizdir. ( Oscar Wilde)
- Aşk karşı duruldukça bütün bütün devleşir, her türlü engel, büyümesi için ona bir vesiledir. ( Balzac)
- Aştır sağ eden sayruyu, aşktır bir eden ayruyu. Ümmi Sinan)
- Aşk ve öksürük saklanmaz. ( George Herbert)
- Aşk kılavuz istemez, tek başına yol alır. ( Muhammed İkbal)
- Aşkın gözü kördür.. ( S.A. Propertius)
- Aşk sözleri kuşdilidir, ana Süleyman gerek. ( Sinan Paşa)
- İnsan kalbindeki gerçek aşk, dörtnala giden bir attır, ni dizginden anlar, ne ses dinler. ( Confucius)
- Aşk ile sevgi, hakkın yönünü değiştirirler. ( Blaise Pascal)
- Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden bambaşka bir dil ister. ( Eugene Delacroise)
20.Aşk, Kulübeyi, altından bir saraya benzetir. ( Holty)
- İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. ( Leonardo da Vinci)
- Pek çok kişi, aşktan söz edildiğini işitmeselerdi, onun ne olduğunu hiç bilmeyeceklerdi. ( La Rocbefoucauld)
- Gerçek aşkta ne vefa vardır, ne cefa.( Mevlana)
- İnsanı aşkın güzellikleri yaşatır. ( Moliere)
- Aşk, utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır. ( Montaigne)
- Aşırı yüz bulan ve her dediğini yaptıran aşk usandırır. ( Stendball)
- En devamlı aşk, karşılık beklemeden duyulandırır.( W. Somerset Maugbam)
- Aşk, gözle değil ruhla görür. ( Willian Shakespeare)
- Değişikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir. ( William Shakespeare)
- Aşk bir güneşe benzer, âşık olmayan gönül, bir katı taşa benzer. ( Yunus Emre )
- Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. ( Bailey)
 
Üst