Asit Yağmurları Dönem Ödevi

'Ders notları' forumunda ZeuS tarafından 5 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Asit Yağmurları Ödev,
  asit yağmurları kimya ödevi,
  Asit Yağmurları Dönem Ödevi


  ASİT YAĞMURLARI VE ÇEVREYE ETKİSİ Kimyasal incelenmesi

  Asit Yağmurları kükürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleşerek sülfürik ve nitrik asitli yağmur kar ya da dolu oluşturması biçiminde kirliliğe yol açmasıdır. Bu tür yağmurda tanecikler siste asılı olarak süspansiyon oluşturabilir ya da en kuru halde birikebilirler.

  Asit yağmurlarının verdiği ileri sürülen zararın bir bölümünün aslında bazı doğal nedenlerden kaynaklandığı yapılan araştırmalar sonucunda anlaşılmışsa da petrol ve kömür yanmasından oluşan kükürt dioksit ile otomobil motorlarından çıkan azot oksidin asit yağmuru sorununu büyük ölçüde şiddetlendirdiği kesindir.

  Kirliliğe yol açan tanecikler kaynaklarından binlerce kilometre uzağa rüzgarla taşınabilir. Sözgelimi A.B.D‘nin kuzey doğusundaki asit yağmurlarına Kanada'dan yayılanlar da katılmış Kanada'nın doğusundaki kükürt içeren yağış A.B.D 'den kaynaklanmıştır.

  Bilim adamlarının tümü asit yağmurlarının denetlenmesi için bir an önce yasalar çıkarılmasını istemektedirler. Ne var ki söz konusu yasaların yol açacağı harcamalar çok yüksektir bu yüzden de sorunun çözülmesi sürekli ertelenmektedir.

  Ekonomik faaliyet kıtlığa karşı yapılan bir savaştır. İnsan bu savaşta bir takım değerleri üretip tüketirken başka bir değer olan kaliteyi ÇEVRE ’yi de tüketmektedir. Hava su yeşil ve toprak gibi ...... Biri kirlendiği zaman beraberinde zincirleme olarak diğerleri ve bunlardan yararlanan insanlar da kirlenmekte ve yok olmaktadır.

  Görüldüğü gibi hava doğal ve yapay etmenlerce kirletilmektedir. Yapay etmenlerin temelinde insan bulunmaktadır. Fabrikadan evlerden ve araçlardan çıkan dumanlar tarafından atmosfer durmadan kirlenmektedir. Bu kirlilik doğrudan olduğu gibi asit yağmurları yoluyla da bitkiye insana suya toprağa ve taşa etki etmektedir.

  Termik santrallerde ısıtmada ve endüstri kurumlarında kullanılan kömür atmosfere kül (kadmiyum arçelik kurşun) CO2 ve SO2 yaymaktadır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de kömür ve petrol tüketimi giderek artmaktadır. Artan taşıt sayısı da petrol tüketimini dolayısıyla atmosferdeki karbon monoksit gazını yükseltmektedir. Yanardağlar da havadaki SO2 ve CO2 gibi gazların miktarını arttırmaktadır. Bu gazlar havadaki su buharı ile birleşirler.
  H2O+SO2 ______ H2SO4 (sülfirikasit) ve

  H2O+NO2 ______ HNO3 (nitrik asit) olarak yere düşerler.

  Hava kirliliği ışınların yere ulaşmasını ve atmosfere yayılmasına da engelleyerek iklim üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.Asit yağışları yapraklardaki klorofilin bozulmasına ve bitkinin sararıp kurumasına neden olmaktadır.
  Bilindiği gibi bitkiler fotosentez sırasında CO2 tüketir. Asit yağmurları bitkileri kurutarak diğer yandan atmosferdeki CO2 (karbondioksit) tutarının artması için ortam hazırlamaktadır. Başka bir anlatımla bir olumsuzluk bir başka olumsuzluğu üretmektedir.

  Bu asit yağışlarının etkilerini görebilmek için iki aşamadan oluşan deneylere girişilmiştir :

  Birinci aşamada 16 saksıya kızıl çam 20 saksıya fasulye ve nohut ekildi.

  Kızıl çam ve fasulyeler 4 ’er saksıdan oluşmak üzere 5 ’er gruba ayrıldı. Her grup PH3 PH45 PH6 yağmur suyu ve çeşme suyu gibi asidik değeri farklı sularla sulandı. Çalışma 2 ay sürdü. Çalışmalara çeşitli sınıflardan 15 öğrenci katıldı.

  Çalışmalarımızda kullanılmak üzere topladığımız yağmur suyunun asidik değeri ölçüldü: İlk yağış PH55 ikinci ve daha sonraki yağışlar PH6 olarak saptandı. Bu da bize hava kirliliği ve onun oluşturduğu asit yağmurlarının çevremizde bir realite olduğunu kanıtlamaktadır.

  AŞAMA
  A ) TOHUM GRUBU

  20 saksıya fasulye ile nohut karışık olarak ekildi. Bu 20 saksı her biri 4 saksıdan oluşacak şekilde 5 gruba ayrıldı. Ekildiği tarihiden itibaren her grup asidik değeri PH3 PH45 PH6 olan sularla normal su (musluk) ve yağmur suyu ile sulandı. Her grupta 3 saksı esas alındı. İki ay boyunca gözlem ve ölçümler yapıldı.

  Tohum – 1 Grubu (Yağmur suyu)

  15.11.1999 22.12.1999 03.01.2000 24.01.2000
  1. Saksı Ekim – Dikim
  Çimlenme Nohut = 22 cm
  Fasulye = 4 cm Nohut = 23 cm
  Fasulye = kuru
  2. Saksı Ekim – Dikim Çimlenme Nohut = 30 cm
  Fasulye = 5 cm Nohut = 30 cm
  Fasulye = 17 cm
  İkisi de solgun
  3. Saksı Ekim – Dikim
  Çimlenme Nohut = 26 cm
  Fasulye = 8 cm Nohut = 38 cm
  Fasulye = 8 cm

  Tohum – 2 Grubu (PH3)

  15.11.1999 22.12.1999 03.01.2000 24.01.2000
  1. Saksı
  Ekim – Dikim Çimlenme Nohut = 20 cm
  Fasulye = 4 cm Nohut solgun
  Fasulye kuru toprakta beyazcıklar
  2. Saksı
  Ekim – Dikim Çimlenme Nohut = 31 cm
  Nohut = 24 cm
  Fasulye yok Sararmış ve kurumuş
  3. Saksı
  Ekim – Dikim Çimlenme Nohut = 10 cm
  Nohut = 10 cm
  Fasulye yok İkisi de kurumuş

  Tohum – 3 Grubu (PH45)

  15.11.1999 22.12.1999 03.01.2000 24.01.2000
  1. Saksı Ekim – Dikim Yok Yok Yok
  2. Saksı Ekim – Dikim Yok Yok Yok
  3. Saksı Ekim – Dikim Yok Yok Yok

  Tohum – 4 Grubu (PH6)

  15.11.1999 22.12.1999 03.01.2000 24.01.2000
  1. Saksı Ekim – Dikim Fasulye = 20 cm 22 cm 23 cm
  2. Saksı Ekim – Dikim Fasulye = 18 cm
  Fasulye = 11 cm 19 cm
  13 cm 20 cm
  13.5 cm
  3. Saksı Ekim – Dikim Fasulye = 19 cm
  Fasulye = 19 cm 20 cm
  20 cm 21 cm
  21cm

  Tohum – 5 Grubu (PH6)

  15.11.1999 22.12.1999 03.01.2000 24.01.2000
  1. Saksı Ekim – Dikim Çimlenme Nohut = 18 cm Nohut = 21 cm
  2. Saksı Ekim – Dikim Çimlenme Fasulye = 9 cm Fasulye=11 cm
  3. Saksı Ekim – Dikim Çimlenme Fasulye = 5 cm Fasulye=7 cm  GENEL GÖZLEMLER :

  a) Gövde ve renkte görülen değişimler

  • PH3 = Çimlenme yavaş önce hızlı olan büyüme yavaşlıyor. İki ay sonra sararma ve kuruma başlıyor.

  • PH45 = Çimlenme yok.

  • PH6 = Fasulye ve nohut diğer gruplara göre erken çimleniyor ve hızla büyüyor.

  • Normal su : Nohut ve fasulye normal sürede çimleniyor ve büyüyor.

  • Yağmur suyu : Normal sürede çimleniyor. Büyüme hızı normal. Ancak 2 ayın sonunda sararma başlıyor.

  b) Bazı bitkiler topraktan çıkarıldı ve kök gelişmeleri incelendi

  • PH3 = Köklerin ince seyrek ve yukarıya doğru kıvrıldıkları gözlendi.

  • Yağmur suyu (PH55-6) = Gövde daha kalın köklerin sık ancak kısa olduğu gözlemlendi.

  • Normal su = Köklerin uzun kalın ve sık olduğu gözlendi.

  • SONUÇ = Suyun asitlik değeri arttıkça köklerin uzunluk kalınlık ve sıklık özelliklerinde normal olmayan gelişmeler görülmektedir.  B) KIZILÇAM GRUBU

  Kızıl çam –1 Grubu (PH3)

  9.12.99 22.12.99 12.01.2000 Fark
  1.Saksı 8.5 cm 9.5 cm 9.8 cm 13 mm
  2. Saksı 15 cm 15.5 cm 16 cm 10 mm
  3. Saksı 2 cm 2.2 cm 2.3 cm 3 mm
  4. Saksı 1 cm 1.5 cm 1.9 cm 9 mm

  Ortalama Büyüme : 8.75 mm
  Aylık Büyüme : 7.1 mm

  Kızıl çam –2 Grubu (PH45)

  9.12.99 22.12.99 12.01.2000 Fark
  1.Saksı 8 cm 8 cm 8 cm 0 mm
  2. Saksı 6 cm 6 cm 7 cm 11 mm
  3. Saksı 4.5 cm 4.5 cm 5 cm 11 mm
  4. Saksı 5 cm 5 cm 6 cm 11 mm

  Ortalama Büyüme : 8.5 mm
  Aylık Büyüme : 6.083 mm

  Kızıl çam – 3 Grubu (Normal Su)

  9.12.99 22.12.99 12.01.2000 Fark
  1.Saksı 5 cm 5.5 cm 6 cm 11 mm
  2. Saksı 1 cm 3 cm 4 cm 21 mm
  3. Saksı 5.5 cm 6 cm 8 cm 25 mm
  4. Saksı 45 cm 5 cm 6 cm 15 mm

  Ortalama Büyüme : 18 mm
  Aylık Büyüme : 14.875 mm

  Kızıl çam – 4 Grubu (PH6)

  9.12.99 22.12.99 12.01.2000 Fark
  1.Saksı 3 cm 3.7 cm 5 cm 20 mm
  2. Saksı 3 cm 3.8 cm 4 cm 20 mm
  3. Saksı 1.5 cm 2 cm 2.5 cm 15 mm
  4. Saksı 5 cm 6 cm 6.6 cm 16 mm

  Ortalama Büyüme : 17.75 mm
  Aylık Büyüme : 3.8416 mm  Tablolardan ve grafikten de anlaşılacağı gibi kızıl çamlardaki büyüme oranı PH değeri arttıkça azalma gösteriyor. Ayrıca renkte koyulaşma ve az da olsa yaprak azalması görülüyor. Bilindiği gibi hava kirliliği ve asit yağışları öncelikle yapraklardaki klorofili olumsuz olarak etkilemekte bu nedenle yaprak fotosentez yeteneğini yitirmekte; besin üretemez duruma gelen bitki kurumaktadır.
  Gerçekten asit yağışlarının yaygın olduğu yerlerde çamların gövdesi kesilmek suretiyle incelenecek olursa (Resim – 5) yalnız kabuk çevresi (2 ile gösterilen yerler) kuru orta kesimler aşırı derecede ıslaktır. Böyle bir ağacın kereste değeri yoktur. Halk arasında bu şekilde hiçbir işe yaramayan insanlar için “su yutkunan adam” nitelendirilmesi yapılır. Görülüyor ki hava kirliliği ve yağışlar bitkilerin yalnız morfolojik yapısını bozmakla kalmıyor aynı zamanda örneğin bir ağacı “ekonomik” olmaktan da uzaklaştırabiliyor.

  Araştırmalar iğne yapraklı ağaçların geniş yapraklara göre daha çok etkilendiği yargısını güçlendirmektedir.

  YATAĞAN ZİRAAT MD.’DEN YÜKSELEN SES

  Yatağanda da termik santralin yarattığı hava kirliliği ve oluşan asit yağmurları çevreye büyük zararlar vermektedir.
  Yatağan Ziraat Müdürlüğü’nden gelen feryada kulak verelim :

  “TERMİK SANTRALİNİN BİLİNEN BAZI BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ”

  Zeytin ağacının yapraklarında SO2 etkisiyle çeşitli form ve büyüklükte kırmızı kahve renkli parankima dokusunun tahribi ve çekmesi sonucu oluşmuş lezyonların meydana getirdiği bu lezyonların birleşmesine takiben normalde ağaçta 18-20 ay kalması gereken yaprakların erkenden döküldükleri böylelikle ağaçların çıplaklaştığı ve verimlerinin azaldığı kaydedilmiştir. SO2’nin (kükürt dioksit) neden olduğu bu prim er belirtiler yanında yine yaprak kaybı ve bunun sonucunda beslenme yetersizliğine bağlı olarak sürgün uzunluğunda ve yaprak boyutlarında küçülme şeklinde sekonder belirtileri de oluşmaktadır.

  Badem ağaçlarının yapraklarının damarlarında renk açılması şeklinde beliren SO2 yanıkları oluşmakta bu ağaçların erken yaprak dökmelerini ve meyve tutumlarının azalmasına neden olmuştur.
  Tütün Bitkisi : Kükürt dioksit (SO2) gazının hassas olan tütün bitkilerinin özellikle sulama sonrası açık durumda olan yapraklarındaki stomalarından tolore edilebilir. Dozun üzerinde alınan SO2 hücreler ve yaprak dokusu düzeyindeki kimyasal ve fizyolojik reaksiyonları etkileyerek akut bir şekilde tütün yapraklarında kahverengi eşit taraflı yaprak leke ve yanıklarının oluşmasına neden olmaktadır.”

  Bu feryat bindiği dünya gemisini delen insanoğlunun çığlığıdır. Bu ses çevresel intiharın resmen belgelenmesidir.

  MURGUL BAKIR İŞLETMELERİNİN ETKİNLİKLERİ

  Murgul bakır fabrikalarının çevresine günde 560 mg/m3 SO2 yaymakta olduğu bildiriliyor. Çevredeki tarım alanlarında armut kiraz elma erik ve ceviz gibi meyve ağaçları bakır fabrikasının açılmasından sonraki 5 yılda kurumuştur. Kurum zarar eden köylülere tazminat ödemek zorunda kalmıştır. Göktaş vadisindeki ormanlar büyük zarar görmüştür.

  Ankara’da topoğrafik etkilerin sonucu (çukurda bulunması) 698 mg/m3’e kadar yükselen SO2 rüzgar tarafından dağıtılamamış ve çevredeki ibreli ağaçlara zararlı olmuştur. Yer yer kuruma olayları görülmüştür.

  Ankara’da olduğu gibi İstanbul’da da kış mevsiminde SO2 tutarı yükselmekte insan ve bitki sağlığını tehdit etmektedir.

  Soma Tavşanlı ve Elbistan santralleri da atmosferdeki kükürt toz ve CO2 tutarını artırarak canlı yaşamı riske sokmaktadır.

  Kentlere göç plansız kentleşme yakıt olarak kullanılan niteliksiz linyit tutarının artması ve alternatif enerji yerine elektrik üretiminde fosil kaynaklara (kömür petrol) ağırlık verilmesi; gelecekte hava kirliliğinin daha da artacağını göstermektedir.

  Ülkemizde demiryolları ve denizyolları gibi toplu ulaşım sistemleri yerine karayollarına önem verilmesi dumandan ve asitten daha uzun yıllar zarar göreceğimizin habercisidir.

  AVRUPA ORMANLARI

  Avrupa’da Büyük Sanayii Devrimi ile insanoğlu mal ve para olarak büyük kazanımlara kavuşurken diğer taraftan “ çevre” gibi doğal bir zenginliği yitirdiğinin farkında değildi. Yalnız kazanmaya ve zengin olmaya koşullanmıştı. Zenginleştiği o ölçüde saldırgan tutumunu artırıyordu.

  20. yy. başlarına gelindiğinde Avrupa Kıtası ormanlarını büyük ölçüde yitirmiş bulunuyordu . Geniş orman alanları yer yer yangın görmüş gibi örselenmişti.

  Günümüzde dünyanın en kirli kentlerini Avrupa kentleri oluşturuyordu :
  Milano : 195 mgrS (mgKükürt)
  Paris : 83 mgrS
  Madrid : 71 mgrS
  Frankfurt : 67 mgrS
  Brüksel : 59 mgrS
  Glasgow : 62 mgrS.
  Londra : 57 mgrS
  New York : 55 mgrS

  Okumamış bir Crée Kızılderilisi ’nin sözleriyle gelişmiş olduğu söylenen Avrupa uluslarının yaptıklarıyla karşılaştırırsak: “okumuş” ya da “yüksek öğrenim görmüş” Avrupa ’lının bizde olduğu gibi yanlışlar içinde bulunduğunu görürüz..

  O zaman en büyük doğal felaketlerin eğitimin içeriğine bağlı olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Eğitim sistemlerimizi gözden geçirmek durumundayız!
  Avrupa kentlerinin uzak olduğuna bakarak kendimizi asit etkisinden korumuş ya da kurtulmuş saymamalıyız. Çünkü SO2 ve CO2 gazları rüzgarlar tarafından 2000 – 3000 km. ötelere taşınabilmektedir. Örneğin; İstanbul’a kuzey ve kuzeybatı rüzgarları ile gelen yağışlar 42 PH – 45 PH arasında değişirken güneyden esen rüzgarlarla gelen yağışların PH oranı 6 – 7 düzeyine inmektedir.

  Hava sisli olduğu zamanlarda bu oran 38 PH olarak gerçekleşmektedir.

  Görüldüğü gibi asit yağmurları günümüzde ulusal olmaktan çok uluslar arası bir özellik taşımaktadır. Her ülke kendisi bazı önlemler alırken bütün dünya ülkelerinin birlikte almaları gereken daha büyük ölçekli önlemler bulunmaktadır.

  EĞİTİM VE ÇEVRE

  Eğitim ile çevre arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla bir anket düzenlendi. Anket İzmir’de yapıldı ve ankete 117 kişi katıldı. Katılanlardan 75’i yüksek okul mezunu idi. Asit yağmurları konusunda bilginiz var mısorusuna 62 kişi “evet” yanıtı verdi. Yüksek okul mezunu (75-62=) 13 kişinin asit yağmurlarından habersiz olduğu anlaşıldı. Eğitim bu ise bu nasıl eğitim? Bu değilse eğitim nedir?

  Asit yağmurlarından etkileniyor musunuz sorusuna 45 kişi “evet” yanıtını verdi. Yüksek okul mezunu (75-45=) 30 kişi başına yağan asit yağmurlarından bihaberdi. Başına düşenin asit mi yoksa su mu olduğunu bilmeyen yüksek okul mezunu olan 30 kişi eğitimli midir?

  Çevre sizin için önemli mi sorusuna 45 kişi yanıtsız bırakmış 3 yüksek öğrenimli de çevrenin önemini kavrayamadığı için “ evet” diyememiştir.
  27 kişinin herhangi bir çevre örgütünü tanımadığı 4. sorunun yanıtından anlaşılmaktadır. Gerçek nerede? Eğitim nerede?

  Çevre ile girişimleri olmayan veya çevre koruma ilgili girişimlerin ne olduğunu bilmeyen 71 kişinin bulunduğu 5. sorunun yanıtından anlaşılmaktadır.
  Okuduğunu yaşama uygulayamayan yüksek okul mezunu da olsa eğitimli midir?
  6. soruda belirtilen hava kirliliği ve asit yağmurlarının nasıl önlenebileceği sorusuna büyük bir çoğunluk (43 kişi) “eğitimle” yanıtını vermiştir. “Eğitimle” diyenlerin büyük bir bölümü de “mevcut eğitim sistemiyle değil” uyarısında bulunuyordu.
  Crée Kızılderilisi’nin ülkesinde 19.yy. kadar Avrupa’da ve 20. Yy kadar Türkiye’de hava kirliliği ve onun etkisiyle oluşan asidik yağışlardan eser yoktu: Orman kurumuyor toprak kirlenmiyor bitkiler hayvanlar ve insanlar zehirlenmiyordu.

  Endüstrinin zenginliğin ve buna bağlı olarak eğitimin gelişmesiyle daha sağlıklı bir çevre beklenirken insanoğlunun havayı solunamaz suyu içilemez ve bitkiyi yenilemez duruma getirdiğini görüyor ve dehşete düşüyoruz.

  Eğitim yükseldikçe havada duman suda asit artıyor!

  Murgul’u Ankara’yı Soma’yı Elbistan’ı Yatağan’ı kirletenler Gökovayı kirletecek olanlar mühendis bakan başbakan cumhurbaşkanı gibi “okumuşlar” değil mi?

  “İlim ilim bilmektir ilim kendini bilmektir” Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır”

  Diyebildiğimiz zaman yemek yediğimiz sofraya bıçak sokmaktan vazgeçeriz. Aksi takdirde biz karadumanı yaratmaya karaduman da bizi karartmaya devam edecek; bir olumsuzluk başka bir olumsuzluğu üreterek :

  Ankete katılanların eğitim durumu :
  İlkokul: 17 kişi
  Ortaokul: 25 kişi
  Yüksek okul: 75 kişi

  II. AŞAMA (KONTROL) DENEMELERİ

  Kontrol amacını güden ikinci aşama çalışmalarımız 26.02.2000 de başladı 12.04.2000 tarihine dek sürdü.
  Yine her birine hem fasulye ve hem de nohut ekilmiş her biri 4’er saksıdan meydana gelecek şekilde 5 grup oluşturuldu.

  Nohut – fasulye (tohum) gruplarına ilk asit (PH) uygulaması 15 gün sonra başlatıldı. 15 gün boyunca normal su ile sulandı. Bu durum II. Aşama çalışmaları ile I. aşamadakiler arasındaki farklılıktır. Amacımız; topraktaki tohuma 15 gün boyunca çimlenme olanağı sağlamaktır. Sonra PH değeri farklı olan (PH2 PH3 PH45 PH6 normal su yağmur suyu) sularla sulandı.

  Yine kızıl çamlar da her biri 4’er saksıdan oluşacak şekilde 5 gruba ayrıldı bunlarda asidik değeri farklı sularla (PH2 PH3 PH45 PH6 yağmur suyu normal su) ile sulandı. Periyodik aralıklarla boyları ölçüldü renk değişimleri gözlendi. Her grup için elde edilen sonuçlar uygun olarak kaydedildi. Bu sonuçlara uygun tablolar çıkarıldı. Genel sonuçlara erişilmeye çalışıldı. İtiraf etmek gerekir ki bu süre çalışmalarımız için yeterli olmamıştır.

  TOHUM GRUBU

  Tohum Grubu – 1 (PH2)

  17.03.2000 30.03.2000 12.04.2000
  1. Saksı Çimlenme Yok Çimlenme Yok Çimlenme Yok
  2. Saksı Çimlenme Yok Çimlenme Yok Çimlenme Yok
  3. Saksı Çimlenme Yok Çimlenme Yok Çimlenme Yok


  Tohum Grubu – 2 (PH3)

  17.03.2000 30.03.2000 12.04.2000
  1. Saksı Çimlenme Yok Çimlenme Yok Çimlenme Yok
  2. Saksı Çimlenme Yok Çimlenme Yok Çimlenme Yok
  3. Saksı Yabani ot (çayır) çıktı Çayır 10 cm Çayır 10 cm

  Tohum Grubu – 3 (PH45)

  17.03.2000 30.03.2000 12.04.2000

  1. Saksı 3 fasülye: (25 cm 26 cm25 cm)
  3 nohut : (155 cm 105 cm105 cm) 3 fasülye: (6 cm 4 cm45 cm)
  3 nohut : (21 cm 20 cm16 cm) Fasülye sarardı.
  Nohut : (22 cm 21 cm 17 cm)
  2. Saksı Çimlenme Yok Çimlenme Yok Çimlenme Yok
  3. Saksı 1 Fasülye (4 cm)
  1 Nohut : (8 cm) 1 Fasülye : 5 cm
  1 Nohut : 18 cm 1 Fasülye : 5 cm
  Nohut : 26 cm

  Tohum Grubu – 4 (PH6)

  17.03.2000 30.03.2000 12.04.2000
  1. Saksı Yalnız nohut var ve 3 cm Nohut : 4 cm Nohut : 6 cm.
  2. Saksı Çimlenme Yok Çimlenme Yok Çimlenme Yok

  3. Saksı 1 Fasülye (5 cm)
  1 Nohut : (10 cm) 1 Fasülye : 10 cm
  1 Nohut : 13 cm 1 Fasülye : 12 cm
  Nohut : 17 cm


  Tohum Grubu – 5 (PH55-6 = Yağmur suyu)

  17.03.2000 30.03.2000 12.04.2000
  1. Saksı Çimlenme yok Çimlenme yok Çimlenme Yok
  2. Saksı Çimlenme Yok Çimlenme Yok Çimlenme Yok
  3. Saksı Çimlenme yok Çimlenme yok Çimlenme yok

  SONUÇLAR :

  Yüksek asitlerde (PH) çimlenme olayı bile görülmedi.
  PH45 asidik durumunda çimlenme tam gerçekleşmedi (bazı saksılarda yok) Çimlenip büyüyenlerde de gövde ince uzun ve cansız kaldı.
  PH6 durumunda da çimlenme yok. Fasulye ve nohut orta asitlikteki sulardan (Ör.: PH45) hoşlanmıştı az aitli sularda (Ör. PH6) hiçbir gelişme göstermedi.
  Yağmur suyundaki PH oranı çimlenmeye bile fırsat vermedi.
  Nohudun fasulyeye göre asitli sulara daha dayanıklı olduğu gözlendi.
  Asidik değeri PH2 olan sularla sulanan saksı açıldığında tüm tohumların asidik değeri PH3 olan sularla sulanan saksılarda ise bazı tohumların çürüdüğü görüldü
  Çayırların asidik yağışlardan etkilenmediği gerçeği ortaya çıktı.

  b) KIZILÇAM GRUBU

  Kızıl çam –1 Grubu (PH2)

  17.03.2000 30.03.2000 12.04.2000
  1.Saksı 41 cm 41 cm 41 cm
  2. Saksı 37 cm 37 cm 37 cm
  3. Saksı 45 cm 45 cm 45 cm
  4. Saksı 33 cm 33 cm 33 cm

  Kızıl çam –2 Grubu (PH3)

  17.03.2000 30.03.2000 12.04.2000
  1.Saksı 30 cm 30.5 cm 31 cm
  2. Saksı 35 cm 35 cm 35.5 cm
  3. Saksı 40 cm 40 cm 40 cm
  4. Saksı 29 cm 29.5 cm 30 cm

  Kızıl çam – 3 Grubu (PH45)

  17.03.2000 30.03.2000 12.04.2000
  1.Saksı 35 cm 36 cm 37 cm
  2. Saksı 31 cm 32 cm 33 cm
  3. Saksı 35.5 cm 35.5 cm 36.5 cm
  4. Saksı 32 cm 32 cm 33 cm

  Kızıl çam – 4 Grubu (PH6)

  17.03.2000 30.03.2000 12.04.2000
  1.Saksı 36 cm 37 cm 37.5 cm
  2. Saksı 35 cm 35.5 cm 36 cm
  3. Saksı 37 cm 38 cm 38.5 cm
  4. Saksı 34 cm 35.5 cm 36 cm  Kızıl çam – 5 Grubu (PH55 -6)

  17.03.2000 30.03.2000 12.04.2000
  1.Saksı 30 cm 31 cm 31 cm
  2. Saksı 34 cm 34.5 cm 34.5 cm
  3. Saksı 37 cm 38 cm 38 cm
  4. Saksı 33 cm 33 cm 33.5 cm

  SONUÇLAR :

  PH2 olan sularla sulananlarda hiçbir gelişme olmadı. Yapraklarda dökülme görüldü. İkinci ayın sonunda renkler matlaştı.
  PH45 asitli sularla sulananlar ikinci ayın sonunda sarardılar.
  Yağmur suyu ile sulananlarda normal suya göre daha yavaş bir gelişme görüldü. Tuğlarında küllenme ve dökülmelere rastlandı. Kökler içeriye doğru kıvrılma özelliği gösterdi.
  Hava Kirliliği ve Asit Yağmurlarının Oluşturduğu Diğer Zararlar:
  Hava : Ozan tabakası incelir. Böylece güneşten gelen ültraviyole gibi zararlı ışınlar yere kadar ulaşır. Bu da deri kanseri ve göz kataraktlarının oluşumuna yol açar.
  CO2 SO2 ve karbon monoksit gibi gazlar solunumu zorlaştırır. Solunum yollarında çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.
  İklim : CO2 ve SO2 gazlarının artması sera etkisi yaparak atmosfer sıcaklığının yükselmesine neden olur. Bu durum buzulların erimesine; deniz suyunun yükselmesine yol açar. Kıyı ovaları sular altında kalır. Bazı ürünlerin üretilmesi güçleşir.
  Su : Asitik yağışlar yerüstü ve yeraltı sularını kirlendirir. Arkasından bu suların ulaştığı göl ve denizler buralarda yaşayan canlılar (balık bitki kuş .....) zarar görür. Kirlenmiş kaynak suyunu içen kirlenmiş göl veya denizdeki balıkla beslenen insan da bu kirlilikten nasibini alır.
  AntikYapıtlar :
  Atmosfer Yağış Taş ve metal Sonuç

  H2O+SO2 H2SO4 + Ca CaSo4+H2
  (Sülfirikasit) (Kalker)

  H2O + SO2 H2SO4 + 2Al Al2(SO4)3+3H2
  (Aliminyum)

  H2O + NO2 HNO3 + Al Al(NO3)2+3/2H2
  (nitrikasit)
  Görüldüğü gibi yere düşen asitli sular taş ve metallerden yapılmış olan antik yapıtlarımızı da bozabilmekte böylece insanlığın ortak mirasına zarar vermektedir.
  Tarihi bina ve yapılar son 20 yılda bir önceki 2000 yılına göre daha çok yıpranmıştır. Efes’i ve Bergama’yı düşünün; bir süre sonra İngiltere’deki Westminister Manastır’ı gibi kopyalarını yapmak zorunda kalacağız. Kaybettiğimiz geçmişimizi kaç dolara geri alabiliriz?

  Kağıt ve tekstil de SO2 ve NOx gazlarını emiyor; emdikçe gevriyor. Gerçekten Britanya kütüphanesindeki kolleksiyonlardan % 5’i sülfür gazından zarar görmüştür.
  Toprak : Asit yağmurları topraktaki minarellerle tepkimeye girerek toprağın yapısını bozmaktadır. Ayrıca topraktaki su asitik özellik kazanmaktadır. Yeni asitik ortama uymayan bitki türleri yok olurken bir bölümü de asitli suyu bünyesinde depolamaktadır.
  Böylece;
  Bitki örtüsünün azalması bir taraftan erozyon ortamını hazırlarken diğer taraftan da fotosentez olayının azalmasına ve sonucuda atmosferdeki CO2 tutarının artmasına neden olmaktadır.
  Asitli su ile sulanan sebze ve meyvelerle beslenen insan zarar görmektedir.

  ÖNLEMLER :

  Hava kirliliği ve asit yağışlarının çevreye özellikle bitkilere olan etkisinin kesin sonucu ve buna karşı isabetli önlemler alınmak isteniyorsa çok sayıda bilimsel denemenin yapılması gerekir.
  Yakıtların (araç ve meskenlerde) kalitesi kontrol edilmeli.
  A ) Hava kirliliğine dayanıklı bitkiler (böğütlen ıspanak kızılcık...) ekilmeli
  B) Kışın yaprak döken bitkiler ekilmeli
  Kentlerin kurulma yerleri topografik açıdan iyi saptanmalı. Başka bir anlatımla Yerleşmeleri (kent köy...) çanak şeklindeki alanlardan uzaklarda kurmalıyız.
  Bacalara filitre takılmalı
  Araçların bakımı zamanında yapılmalı
  Alternatif enerji kaynakları kullanılmalı
  (Güneş rüzğar gelgit akıntılar biyokütle end. ve evsel atıklar gibi.)
  Tüketim toplumu olduğumuz sürece yeni üretimlere yeni kirlenmelere neden olmamız kaçınılmazdır. Onun için tüketim çılgınlığı yerine mevcutlardan haz almayı öğrenmeliyiz.
  Yakıtlardaki kükürt oranı azaltılmalı
  Çevre insanlara öğretilmemeli; insanoğlu çevreyi içselleştirecek şekilde bizzat kendisi öğrenmeli
  Kısaca; konunun sosyolojik ekonomik ve politik boyutları aynı anda alınmalı ve hemen uygulamaya geçilmelidir. Bunların içinde en önemli olanı ise yaşam ve eğitimi el ele tutuşturan uygulamalar olacaktır.
  Bu önlemler alınmadığı zaman en temiz kalan yerlerimizden biri olan Gökova Körfezi ve çevresi de son kurbanlardan biri olmaktan kurtulamayacaktır.
  Kirli hava ve asitik yağışlara etkileri yerel değildir. Çünkü rüzgar kirli hava ve yağışları çok uzaklara taşıyabilmektedir. Asit yağışları düştüğü yerde kalmayıp akarsular ve denizler yoluylada dünyaya yayılmaktadır. Onun için çözümler yerel değil küresel olmalıdır. Ancak öncelikle yerel düşünmeyi ve yerel davranmayı öğrenerek bu felaketten kurtulabiliriz.


  Not : Deney Sonuçları http://www.oil.edu.tr adresinden alınmıştır.

  HAZIRLAYAN : Caner BOZKURT
  Alanya Anadolu Teknik Lisesi
  Bilgisayar / Yazılım Bölümü
  Kimya Dönem Ödevi

  Asit Yağmurları
  Kükürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleşerek sülfirik ve nitrik asitli yağmur kar ya da dolu oluşturması biçiminde kirliliğe verilen genel ad. Bu tür yağmurda tanecikler siste asılı olarak süspansiyon oluşturabilir ya da en kuru halde birikebilirler.
  Asit yağmurlarının verdiği ileri sürülen zararın bir bölümünün aslında bazı doğal nedenlerden kaynaklandığı yapılan araştırmalar sonucunda anlaşılmışsa dapetrol ve kömür yanmasından oluşan kükürt dioksit ile otomobil motorlarından çıkan azot oksitin asit yağmuru sorununu büyük ölçüde şiddetlendirdiği kesindir.
  Kirliliğe yol açan taneciklerkaynaklarından binlece kilometre uzağa rüzgarla taşınabilir.Sözgelimi A.B.D'nin kuzey doğusundaki asit yağmurlarınaKanada'dan yayılanlar da katılmışKanada'nın doğusundaki kükürt içeren yağışA.BD'den kaynaklanmıştır.
  Bilim adamlarının tümü asit yağmurlarının denetlenmesi için biran önce yasalar çıkarılmasını istemektedirler.Ne varki söz konusu yasaların yol açacağı harcamalarçok yüksektirbu yüzden de sorunun çözülmesi sürekli ertelenmektedir
  ASİT YAĞMURLARI.

  BÖLÜM - 1
  KÜKÜRT DÖNGÜSÜ VE BOZULMASI İLE OLUŞAN SORUNLAR

  Kükürt yaşam için gerekli kimyasal maddelerden biridir. Tüm canlılarda bulunan bazı amino asitlerin yapısında bulunur. Taşkürede bol miktarda bulunduğundan genellikle sınırlayıcı maddelerden biri sayılamaz. Bu nedenle önemi daha çok hava kirliliği açısındandır.
  Kükürdün başlıca doğal kaynakları yanardağlar ve bataklıklardan çıkan hidrojen sülfit gazı (H2S) ve kayalardaki demir sülfit (FeS) gibi kükürtlü bileşiklerdir. Bu bileşikler jeolojik aşınma sonucu taşkürenin yüzeyine çıkarlar : denizlerde sedimanter kayaların oluşması ile taşküreye geri dönerler. Taşkürenin yüzeyine çıkan kükürtlü bileşiklerdeki kükürt havadaki oksijenle reaksiyona girerek kükürt dioksit (SO2) kükürt trioksit (SO3) ve sonunda su buharı ile temas edince sülfirik asit (H2SO4) şeklini alır. Havadaki kükürt genellikle bu biçimiyle
  Şekil –1
  yani sülfirik asit olarak yağmurlarla toprağa döner ve çevrime girer. (Kükürt Döngüsü Karadeniz’in dip suları ve Haliç’in bazı yerlerinde olduğu gibi oksijensiz sistemlerde organik maddelerin ayrışmasından hidrojen sülfit (H2S) gazı oluşur. Tipik çürük yumurta kokusu veren madde işte bu gazdır. Oksijensiz sistemlerde kükürt iki grup bakteri arasında değişik kimyasal şekillerde alınıp verilmektedir. Bazı çeşitleri (sülfür bakterileri) SO4 içeren (sülfatlı) maddelerdeki oksijeni kullanarak hidrojen sülfüre dönüştürürler. Değişik çeşit bazı bakteriler de H2S gazını enerji kaynağı olarak kullanırlar. Bu bakteriler kemosentetik bakteriler olarak adlandırılır.
  Son iki yüzyılda gerçekleşen sanayileşmenin kükürt dengesi büyük etkileri olmuştur. Fosil yakıt kullanımı ve madencilik atmosferdeki H2SO4 miktarını çok artırmıştır. Dolayısıyla kükürt hava kirliliğine neden olan başlıca maddelerden biri haline gelmiştir. Bazı şehirlerde insan sağlığını bazı ülkelerde de asit yağmuru denilen bir olay sonucu göl ve kara ekosistemlerini etkilemeye başlamıştır.


    2. Cevap: Asit Yağmurları Dönem Ödevi

  BÖLÜM – 2

  ASİT YAĞMURU SORUNU  Kükürt döngüsünün bozulması bir yandan hava kirliliği gibi yerel sorunlar yaratırken diğer yandan bazı bölgelerde asit yağmuru gibi uluslararası sorunlara da neden olmaktadır. Yağmur suyu normal olarak hafifçe asitlidir. Bunun nedeni havada doğal olarak bulunan CO2 ve gene doğal olarak az miktarda bulunan kükürt ve nitrojen oksitlerin su ile reaksiyona girmesinden oluşan asitlerdir. Ortama çok miktarda kükürt dioksitin eklendiği bölgelerde yağmur suyundaki asit oranı da artmakta yer yer keskin bir sirke kadar asitli yağmurlar yağmaktadır. İlk kez Kuzeybatı Avrupa’da ortaya çıkan ve etkileri bilimsel olarak saptanan asit yağmuru 1972 Birinci Uluslararası Dünya Çevre Kongresi’nde İsveçliler tarafından gündeme getirilmiştir.
  İsveç ve Norveçliler asit yağmurunun iç suları etkilediğini yüzlerce hatta binlerce göl ve nehirin doğal dengesinin bozulduğu ; bu göllerin giderek canlıların barınamayacağı ölü sular haline dönüştüğünü kanıtlamışlardır. Daha sonra Kanada ve İskandinavya’ya yapılan araştırmalar iç sulardan başka karasal ekosistemlerin bitki örtülerinin de zarar gördüğünü ; yağmurdaki asidin fotosentezi etkiledikten başka topraktaki besleyici tuzların akıp gitmesine neden olduğunu göstermiştir. (Whelpdale 1983) .
  1980’li yıllara girerken dünyanın en fazla sanayileşmiş bölgeleri olan Kuzeybatı Avrupa ile Kuzeydoğu Amerika’da yağmur suyunun ortalama pH değeri 4’e inmişti. Suyun nötral pH değerinin 7 yağmur suyunun da pH değerinin 6 olduğu düşünülürse ; pH 4 değeri normal suyun yüz katı kadar asitli anlamına gelir. Çünkü pH ölçümünde birimler logaritmik ölçeğe göre ayarlanmıştır. Örneğin pH 5 değeri pH 6’ya oranla on kat fazla asitli bir ortamı gösterir. Hemen hemen tüm Avrupa Japonya ve Kuzey Amerika’nın doğu yarısı pH 4 ile 5 değerinde yağmurlar almaktadır. Türkiye ise pH 55 değerinde asit yağmuru alan kuşak içinde yer almaktadır. (Whelpdale 1983).
  Sayfa 4’de Şekil-2‘de Kuzeybatı Avrupa’ya düşen yağmurdaki asit oranının yıllara göre artışı gösterilmektedir. 1956’dan bu yana asit yağmuru en fazla pH 4 ila 5 değerlerinde etkilenen bölge miktarı da nispeten azken; 1961’den sonra asitlik derecesi ilk kez pH 4’ün altına düşmüş etkilenen bölge alanı da genişlemiştir.
  Asit yağmurunun uluslararası bir sorun olarak ortaya çıkmasının başlıca nedenlerinden biri 1960’lı yıllarda şehirlerin havasını SO2’den arıtmak için yüksek baca yapımı uygulamasının yaygınlaşmasıdır. İçinde önemli miktarda kükürtlü maddelerin bulunduğu nikel ve bakır cevherleri işleyen fabrikalar petrol ve kömür yakan termik santraller daha önceleri yerel çevre sağlığını etkilemekteydiler. Bölgesel zararları etkileri azaltmak için teknik bir çözüm olarak bu kuruluşlara yüksek bacalar takılmıştır. Bazıları 300 metreyi bulan bu bacalar yerleşim merkezlerini SO2’den korumuş ancak bu kez de atmosfere yayılan SO2 geniş bölgeler üstüne asit olarak yağmaya başlamıştır.
  Çevre bilimlerinin temel konularından biri Birinci Termodinamik Kanunu’dur. Enerji ve Maddenin Sakınımı olarak da bilinen bu kanuna göre enerji ve maddeler hiçbir yolla yok olmaz. Seyreltilip dağıtılması için atmosfere atılan SO2 ergeç ekosferin başka bir yerinde ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla kaynakları belli SO2’in yarattığı ve çevre sağlığı sorunu yüksek bacaların yapımı sonucu kaynağı belli olmayan bir uluslararası asit yağmuru sorununa dönüşmüştür.


  BÖLÜM – 3

  ASİT YAĞMURU SORUNUN ULUSLARARASI
  VE EKONOMİK BOYUTLARI

  İsveçliler 1972’de asit yağmuru sorununu Stokholm Konferansı’nda uluslararası platforma getirirken bu sorunun uluslararası boyutlarının bilincindeydiler. İskandinavya’ya yağan asidin büyük kısmı Kuzey İngiltere ve Kuzey Almanya’dan kaynaklanıyor ; rüzgarlar ile İskandinav yarımadasına taşınıyordu. Dolayısıyla bu sorunun çözümü İsveç ve Norveçlilerin elinde değildi. Aynı şekilde 1978’den başlayarak Kanada da topraklarına yağan ABD kaynaklı asit yağmurunu önlemek için ABD’ye baskı yapmağa çalışmış ; ancak etkili olamamıştır.
  Ekonomik açıdan sorun zararı kimin ödeyeceği konusunda ortaya çıkmıştır. Kanada’ya yağan asidin büyük bir kısmını üreten ABD termik santrallerini işleten kuruluşlar kendileri bu asitten zarar görmüyorlardı. Oysa Kanada’da göl balıkçılık sanayii turizm işletmeleri ormancılık sektörü büyük ölçüde zarar görüyor ; fakat yabancı bir ülkede ABD’de olan kuruluşlara bir şey yapamıyorlardı. Kanada doğa koruma kanunları ABD’de geçerli olmadığına göre ; ABD makamlarının önlem almalarını beklemekten başka çareleri kalmıyordu. Oysa ABD makamlarının atmosfere verilen SO2 miktarını kısıtlamak için önlem almaları ; hatta yalnızca yürürlükteki kanunları tam olarak uygulamaları halinde ABD termik enerji sanayinin masrafları çok artacaktı. Çünkü SO2 atıklarını önlemek için kullanılan teknoloji çok pahalıydı. Dolayısıyla ABD makamları ülke ekonomilerini etkileyecek pahalı önlemleri almaktan kaçınmakta ; böylece ABD’nin atmosfere attığı kükürt oksitlerin çevreye verdiği zarardan doğan masrafları yabancı bir ülke olan Kanada’ya ödetmekteydiler.
  Aynı şekilde Almanya da İsveç’e yararlı olacak SO2 önlemlerini almamakta direniyordu. Ancak 1980’den sonra Almanya’nın çevreye eklediği SO2 gazının gene Almanya’nın ormanlarını olumsuz şekilde etkilediği kesinleştikten sonra Almanya önlemler almaya başladı.
  Asit yağmuru öyküsünde önemli çevre etkenlerinden biri elbette ki rüzgar yönüdür. Diğer önemli bir husus da bölgenin jeolojik koşullarıdır. İskandinavya ve Kuzeydoğu Kanada’nın jeolojik yapısında kalkerli kayalar yani kireçtaşı çok azdır. Dolayısıyla göllerde asidi nötralize ederek zararsız hale getirebilecek kireç (sudaki CaCO3 ve türevleri) çok kısıtlıdır. Oysa ABD ve Almanya’daki sularda kireç miktarı yüksek olduğu için bu ülkelerin iç suları komşularında olduğu kadar etkilenmemektedir.
  Avrupa’dan gelen asit yağmuru Türkiye’de Trakya ve Karadeniz bölgelerini etkilemektedir (Çakır 1988). Ancak D. Karadeniz hariç çoğu bölgelerimizin kireçli olması nedeniyle asit nötralize olmaktadır. Nitekim Rodhe’nin (1989) hazırladığı asit yağışı dünya haritasına göre Türkiye problem bölgeler arasında değildir. Ancak Türkiye’de de yer yer asit yağmurunun etkilerine örneğin Ergani bakır madenlerinin yöresindeki çıplak arazide rastlanmaktadır. Yine asit yağmurunun bitki örtüsüne verdiği büyük zarararın yurdumuzdaki örnekleri Murgul (Göktaş) Bakır Fabrikası Samsun ve Gelemen’de Bakır İzabe ve Azot Gübresi Fabrikaları çevrelerinde sergilenmektedir (Çepel 1983). Bu nedenle Gökova Termik Santralı gibi büyük ve yeni SO2 kaynaklarının etkileri izlenmeli ; bu gazların doğal çevre ve tarıma verebileceği zarar ülke ekonomisi içinde değerlendirilmelidir.
  Çevre ekonomistleri dış ekonomi ya da dışsal ekonomi deyimini bir kişi veya bir kuruluşun başka bir kişi veya kuruluşun faaliyetlerini etkilemesi anlamında kullanırlar. Bu durumda yarar sağlayan taraf bunun maddi karşılığını piyasa ekonomisi içinde ödememekte zararı ödeyen taraf ise bu zararın maddi karşılığını gene piyasa ekonomisi içinde alamamaktadır (Mishan 1967). ABD kökenli asit yağmuru Kanada için dışsal ekonomidir. Çünkü asidi üreten ABD kuruluşları SO2 denetimi için harcama yapmadıklarından ürettikleri enerjiyi aslında çok ucuza mal etmektedirler. Buna karşılık Kanadalı balıkçılar ve ormancılar gördükleri zararın karşılığını asit üreten kuruluşlardan alama-maktadırlar. Bu analiz ulusal ekonomi içinde geçerlidir. Örneğin bir termik santral da yakıt olarak kullanılan linyitten çıkan zehirli gazlar yöre tarımcılığını ve turizmini olumsuz biçimde etkiliyorsa ve zarar gören kişi ve kuruluşların zararları karşılanmıyorsa aslında bu elektrik gerçek maliyetinin altında bir fiyata satılmaktadır. Çünkü santraldan çıkan kirliliğin dış ekonomisi yöre halkına sosyal maliyet olarak ödetilmektedir. Örneğin Samsun ve Gelemen’deki fabrikalardan kaynaklanan asitli yağışların yöredeki tütünlere verdiği zarar için her yıl 100 milyon TL’den fazla tazminat ödenmektedir (Çepel 1983). Bu örnekte tütün çiftçisinin zararı bir sosyal maliyettir. Ödenen tazminat parasını tazmin edilmeyen diğer zararlarla birlikte fabrikalarda üretilen ürünlerin maliyeti içinde düşünmek gerekir.
  Çevre ekonomistleri sosyal maliyet konusunda dışsalları içselleştirmek yaklaşımını önermektedirler. Bu durumda yukarıda verilen santral örneğinde santralın işleyişiyle çevrede yarattığı zarar ya tazmin edilir ya da santral zarar yapmayacak şekilde inşa edilir. Her iki durumda da bu önlemlerin bedeli üretilen elektriğin fiyatına yansıtılmış olur. Bu durumda yarar da zarar da piyasa ekonomisi içine alınmış olur. Gerçekte gerek ulusal gerek uluslararası kirlilik konularında dışsalların içselleştirilmesi çok zordur. Örneğin İsveçlilerin göllerini kurtarmak için gerekli önlemleri yağışlardaki aside neden olan SO2’i üreten komşularına aldırtmayı henüz başaramamışlardır.

  • Kaynaklar

  Ekoloji ve Çevre Bilimleri (Mine Kışlalıoğlu – Fikret Berkes)


  Asit yağmurlarının sebepleri ve zararları nelerdir


  Asit yağmurları fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla oluşur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime meydana gelir. Bu tepkime sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit damlaları oluşur. Güneş ışığı bu tepkimelerin hızını artırır. Yeryüzündeki sular Güneş’in etkisiyle ısınınca bunların bir kısmı buharlaşarak yükselir ve atmosfere karışır. Böylece yükselen nemli havadaki su buharı yoğunlaşarak yeniden sıvı durumuna geçer. Bunlar da bulutları oluşturur. Sonuçta oluşan çok miktarda kükürt ve azot içeren bu tip yağmurlara “asit yağmurları”denir. Atmosferdeki asit yalnızca yağmurlarla değil kar sis havadaki gazlar ve tanecikler yoluyla da yeryüzüne iner.

  Asit yağmurlarının sonucuysa yok olan ormanlar hiçbir canlının yaşamadığı ölü göller zarar gören sanatsal yapılar ve sağlıklarını yitiren insanlardır.Yer yüzeyine ulaşan asit birçok bitki ve hayvana zarar verir. Sonbahar yağmurlarıyla birlikte toprak üzerinde biriken su ya akarsulara ve göllere akar ya da toprağın içine sızar. Yağmurla gelen asit toprakta birikir. Asitli su topraktaki bitkiler için besin kaynağı olan önemli minerallerin çözünmesine yol açar ve bitkilerin bunları alabilmesini engeller. Aynı zamanda asit yağmurları toprakta bulunan ancak asit etkisiyle serbest hale geçtiğinde bitkilere zararlı olan alüminyum gibi maddelerin miktarının artmasına da neden olur. Örneğin toprakta biriken alüminyumağaç köklerinin gerekli besinleri almalarını engeller. Besin eksikliği oluşur ve ağaçların büyümesi yavaşlar hatta tamamen durur. Zamanla yaprakların dökülmesi gibi daha gözle görülebilir zararlar ortaya çıkmaya başlar.
  Asit yalnızca canlılara değil aynı zamanda binalara ve arabalara da zarar verir. Asit özelliğindeki maddeler kimyasal ayrışmayı artırırlar. Bu asidin herhangi bir yüzeye değdiğinde onun özelliklerini değiştirmesi anlamına gelir. Bu nedenle asit yağmuru oluşan bölgelerde bulunan bronz mermer ve kireçtaşından heykellerin bozulmasına da neden olur.

  Asit yağmurlarının zararları bu kadarla bitmiyor insan sağlığını da doğrudan etkiliyor. Toprağın asitliğinin artması yalnızca alüminyum ve cıva benzeri bileşiklerin sulara karışıp kirlenmeye değil aynı zamanda yediğimiz balıklar yoluyla da sağlığımızın bozulmasına neden olur. Atmosferde asılı olarak bulunan sülfatlar da aldığımız solukla birlikte bedenimize girerek astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına neden olur. Atmosferde biriken kükürt dioksit ve azot oksit sülfat ve nitratlara dönüşür. Atmosferde asılı olarak bulunan sülfatlar da aldığımız solukla birlikte bedenimize girerek astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına neden olur. Ayrıca sülfat ve nitratlar sisli puslu bir ortam oluşmasına neden olur. Buna bağlı olarak görüş uzaklığı azalır.


  Kaynak: tubitak.gov.tr
   


Yükleniyor...