Aşık Efendi Kimdir

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 7 Mart 2012 tarihinde açılan konu


  1. Aşık Efendi Hayatı
    Aşık Efendi Kim


    Aşık Efendi, Edirne’de yaşamış büyük velîlerden. Adı, Mûsâ veya Mehmed’dir. Büyük velî İbrâhim Gülşenî hazretlerinin halîfesidir. Âşık Efendi adıyla meşhûr oldu. Aslen Edirne yakınlarındaki Âhûr köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Küçükpazar yakınındaki Şah Melik Zâviyesinde şimdiki ismiyle Hasan Sezâi dergâhında talebe yetiştirirken, 1567 (H.975) senesinde vefât etti. Zâviyenin yakınına defnedildi.

    Şeyh Âşık Efendi, önce bir müddet ilim öğrendi. Daha sonra Yavuz Sultan Selîm Han ile berâber Mısır’ın fethine gitti. Mısır’da iken, İbrâhim Gülşenî hazretlerinin meclisine katıldı. Burada Şeyh Kerîm ile konuşurlarken, İbrâhim Gülşenî kulağına bir kere “Hû” deyip ona teveccüh eyleyince, kalbini tamâmen ona bağladı.
     


Yükleniyor...