Arkeojeofiziğin Kullanım Araçları Nelerdir

Arkeojeofiziğin Kullanım Araçları Nelerdir

Yukarıda sözü edilen fiziksel parametrelerdeki değişimler araştırılarak, izlenen arkeolojik amaçlara ulaşılabilir.
A) Elektrik Yöntem Özdirenç Araştırır:
1. Sit alanlarının sınırlarını belirlemede.
2. Gömülü kalıntıların yerlerini, derinliklerini, geometrilerini belirleme ve eski kent planını görüntülemede.
3. Tümülüslerin yapısını çıkarma ve kazı yönlendirmede.
4. Yeraltına çizili boş odaların yer ve boyutlarını belirlemede.
5. Eski su yolları ve yeraltı donanımını belirlemede.
B) Elektromagnetik Yöntemi İletkenlik Araştırır:
1. Gömülü definelerin yer, derinlik ve boyutlarını.
2. Yeraltındaki eski ve tesisatların uzanımlarını belirlemede.
C) Magnetik Yöntem: Mıknatıslanma Araştırır:
1. Kalıntı yeri, eski kil üretim ocak ve fırınları.
2. Uygarlık yaşı belirlemesi.
D) Gravite Yöntemi Yoğunluk Araştırır:
1. Sit alanı sınırları.
2. Yeraltı boşlukları, gömülü odalar, yer, boyut ve derinlikleri.
3. Tümülüs araştırması.
E) Sismik Yöntem Hız Araştırır:
1. Akıntı kanalları, körfezler, göller, lagünler, ayırıcı engeller, tuz ya da şeyl domları ve karstik boşluklar.
2. Denizin karaya doğru ilerlediği (trangressive) ya da gerilediği (regressive) yerler belirlenir.
3. Yeraltı boşlukları.
 
Üst