Apartmanda aidat ödemeyenler

'Sosyal Konular' forumunda Yasemin tarafından 13 Mar 2014 tarihinde açılan konu

  1. Apartmanda aidat ödemeyenler hakkında bilgi


    Apartmanda yaşyan tüm kat malikleri apartman aidatlarını ödemek zorundadırlar.Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen; bina aidatını ödemeyen kişiye dava açılabilmektedir.

    Bina aidatları, arsa payına bakılmadan tüm kat maliklerinden eşit şekilde; apartman giderlerinin temin edilmesi için alınıyor. Aidat ödemelerinin zamanında yapılması gerekiyor.Apartman aidatı ile ilgili yasal hükümler, aşağıda sıralanıyor: Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak.

    Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
     
Yükleniyor...