Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

'Sosyal Konular' forumunda EyLüL tarafından 10 Haz 2011 tarihinde açılan konu


 1. apartman aidat icra

  APARTMAN AİDAT BORCU ÖDENMEMESİ VE CEZASI..

  Merhabalar değerli Siirt halkı bu haftaki konumuz apartman katlarında ikamet eden kiracı veya mal sahibinin aylık yakıt,kapıcı,elektrik,su vs. gibi borçlarının ödememeleri halinde haklarında yapılacak yasal işlemler hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Malumunuz ilimizde ağırlıklı olarak bu kış İthal kömür kullanıldı ve çoğumuzda ithal kömürü döviz ile aldık,dövizin sürekli yükselmesiyle aidat kışın yaktığımız kömürün aidat borcu ne yazık ki yaz aylarına sarktı. Bazı apartman yöneticilerinin kiracı veya ev sahiplerinin aidatlarını zamanında vermediklerinden veya bazı kiracılarında evlerini tahliye ettiklerinden aidat borçlarını ödemeden kaçtıklarından yakındıklarını duyuyoruz,bu nedenle bu haftaki konumuz “AİDAT BORCU VE CEZASI olarak belirledik elimizden geldiğince sizleri bu konuda bilgilendirmeye çalışacağım.

  Aidat olayı, herkesi yakından ilgilendiriyor. O nedenle, ilgili yasa maddesinin son şekli hakkında, bilgi vermekte yarar var.
  Kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça;
  a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi elektrik,su,asansör giderlerine ve bunlar için toplanan avansa eşit olarak;
  b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderler ile ortak tesislerin işletme giderlerine, kendi arsa payı oranında, katılmakla yükümlüdür (Kat Mülkiyeti Kanunu Md. 20).

  Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 10 hesabıyla gecikme tazminatı öder. Buna göre, aidatı 15 gün geciktiren, yüzde 5 gecikme tazminatı ödemek zorunda.

  EVİ DE SATILACAK
  Olay, aylık yüzde 10 gecikme tazminatı ile bitmiyor. Devamı da var!.. Kat maliklerinden biri örneğin; 6 nolu dairenin sahibi, aidat borcunu ödemezse, diğer kat malikleri, 6 nolu dairenin mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini, hakimden isteyebiliyorlar. Kat Mülkiyeti Kanununun 25. maddesine göre,

  a) Ortak giderler ve avanstan, kendine düşen borcu ödemeyen ve hakkında iki takvim yılı içinde üç kez icra ve dava takibi yapılan, kat malikine ait gayrimenkulün,

  b) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi, kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunan kat malikine ait gayrimenkulün,
  talep edilmesi halinde, diğer kat maliklerine devredilmesi söz konusu olabilecek.

  Görüldüğü gibi, "aidat" deyip geçmemek lazım. Kat malikleri ve kiracilar, apartmanin ortak giderlerine katilmak zorundadir (KMK.m.20). Ortak gider borcu için kiraci ve kat maliki müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yönetici ve diğer kat malikleri, aidat borcunun tahsili için, borçlular aleyhine icra takibi yapabilir, dava açabilir (KMK.m.20/II). Geciken aidat borcuna aylık % 10 temerrüt faizi isleteyebilirsiniz. Ancak kiracının ortak giderlere katılma borcunun kira tutarı ile sinirli olduğunu unutmayınız(KMK.m.22/I) her kesin ev sahibi olması ve aidat borcunu ödeme gücüne sahip olması dilerim.

  Karar defterinin onaylanmasından ziyade; geçerli bir kararın olması önemli. (Dairelerin aidat miktarının hangi tarihten itibaren ne kadar olduğuna dair net karar alınmış olması gerekli. Bu kararın hukuken geçerli bir genel kurul toplantısında yeterli oy ile alınmış olması önemli). İcra takip masrafları alacaklı tarafından karşılanır; icra dosya borcuna yansıtılır. ​
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 19 Oca 2013
Yükleniyor...