AÖF Maliyet Muhasebesi Ders Notları

'Eğitim Merkezi' forumunda Wish tarafından 14 Ağu 2009 tarihinde açılan konu

 1. MALİYET MUHASEBESİ DERS NOTLARI

  Satılan malların maliyeti tükenmiş maliyetlere bir örnektir.

  Giderler, bir dönemin gelirlerinden düşülen maliyetlerdir.

  Dönem içi hammadde alışları + Dönem başı hammadde stoku – Dönem içinde kullanılan hammadde = Dönem sonu hammadde stoku

  Bir üretim işletmesinin belli bir dönemdeki faaliyetleriyle ilgili bilgiler 1000 TL olarak şöyledir:
  Dönem başı yarı mamul stoku 120 000
  Dönem sonu yarı mamul stoku 180 000
  Dönem başı mamul stoku 630 000
  Dönem sonu mamul stoku 540 000
  Dönem içinde tamamlanan malların maliyeti 980 000
  Buna göre dönem içinde satılan malların maliyeti 1 070 000 000 TL dir.
  Tamamlanan malların maliyeti + Dönem başı mamul stoku – Dönem sonu mamul stoku
  = Satılan malların maliyeti
  980+630-540=1 070 000 000


  Safha maliyeti sistemi ve sipariş maliyeti sisteminde birim maliyetlerin hesaplanma yöntemlerine göre ayırım esas alınır.


  Bir üretim işletmesinin belli bir dönemdeki faaliyetleriyle ilgili bilgileri ( milyon TL olarak ) şöyledir:
  Dönem başı yarı mamul stoku 115
  Dönem sonu yarı mamul stoku 120
  Dönem başı mamul stoku 220
  Dönem sonu mamul stoku 190
  Satılabilir mamullerin maliyeti 755
  Buna göre tamamlanan mamullerin maliyeti 535 milyon TL dir.
  Tamamlanan mamullerin maliyeti + Dönem başı mamul stoku = Satılabilir mamullerin toplam maliyeti
  T+220=755
  T=535


  Mamullere doğrudan yüklenebilme olanağı açısından bir fabrikada üretimde kullanılan elektrik enerjisi Endirekt maliyettir.


  Giderlerindönem gelirine yüklenmesindeki zamanlamaya göre ayırım gözönünealınırsa, fabrika binasının aylık yangın sigortası için yapılan giderMamul (imalat) maliyeti grubu içinde yer alır.


  Stok bulundurma maliyetleriyle, sipariş maliyetleri toplamının en az olduğu nokta Optimal sipariş miktarını ifade eder.


  Karar verme amaçları açısından, mevcut makinenin net defter değeri Batmış maliyettir. Alınacak kararlardan etkilenmez.


  Mamulle ilişkisi açısından, mutfak dolabı imal etmek için kullanılan sunta Direkt malzemedir.  Bir işletmede üretimde kullanılan A malzemesi ile ilgili bilgiler şöyledir:
  Tarih Miktar Birim Birim maliyeti (TL) Tutar (TL)
  Stok 1 Eylül 300 40 000 12 000 000
  Satın alınan 5 Eylül 1 500 44 000 66 000 000
  Satın alınan 12 Eylül 1 000 50 000 50 000 000
  Üretime verilen 15 Eylül 2 300
  Satın alınan 22 Eylül 2 200 55 000 121 000 000
  Üretime verilen 28 Eylül 2 000
  Bubilgilere ve son-giren ilk-çıkar (LIFO) yöntemine göre, Eylül ayındaüretimde kullanılan malzemenin maliyeti 212 200 000 TL dir.
  1000 tanesi 50 milyon
  2300-1000=1300
  1300 tanesi 57,2 milyon
  2000 tanesi 110 milyon
  Toplam 217 200 000 TL.


  Yukarıdakibilgilere ve ilk-giren ilk-çıkar (FIFO) yöntemine göre, Eylül sonundakimalzeme stokunun maliyeti 38 500 000 TL dir. 2200-1500=700
  700 x 55000=38 500 000  Tamir-bakım ekibinde çalışanların aylık ücretleri endirekt işçilik maliyetlerine örnektir.  Genel imalat maliyetini oluşturan kalemler:
  Üretim departmanı yöneticisinin aylığı-makinelerin amortismanı-endirekt malzeme


  Kapasiteyetersizliği bulunmayan bir işletme, bir müşterinin sipariş ettiği birmamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak zorunda kalmıştır.Bu fazla mesai farklarını muhasebeleştirmek için Siparişin direktişçilik maliyetine eklenir.

  Bir üretim işletmesinde genel imalat maliyetleri (GİM) üretime direkt işçilik maliyetleri esas alınarak yüklenecektir.
  Bütçelenmiş GİM 1 500 milyon TL
  Bütçelenmiş direkt işçilik 750 milyon TL
  Bu dönem direkt işçilik maliyeti 86 milyon TL
  Buna göre, bu dönem maliyetleri yüklenecek genel imalat maliyeti (GİM) 172 000 000 TL dir. (1500/750)*86=172 milyon  Bir üretim departmanına ilişkin 4 aylık tamir bakım maliyetleri şöyledir:
  Aylar Makine Saatleri Tamir-Bakım Maliyeti(TL)
  1 6 600 779 000 000
  2 6 500 772 500 000
  3 7 500 837 500 000
  4 9 200 948 000 000
  Düşük-yüksek noktalar yöntemi uygulayacaktır.(Faaliyet hacmi dikkate alınacaktır.)
  Bu bilgilere göre makine saati (MS) başına düşen değişken tamir-bakım maliyeti 65000 TL/MS dir. 948-772,5=17 550
  9200-6500=2700
  17 550/2700= 65000 TL/MS  Yukarıdaki bilgilere göre aylık sabit tamir ve bakım maliyeti 350 000 000 TL dir.
  948 000 000 –(9200 * 65000)=948-598=350 milyon
  772 500 000 – (6500*65000)=350 milyon  TekdüzenHesap Planının 7/A seçeneğine göre, üretim için kullanılan elektriğinmaliyeti, Genel Üretim Giderleri Hesabı fonksiyonel maliyet hesabınınyardımcı hesaplarına kaydedilir.


  Tekdüzen Hesap Planında 7/A seçeneğindeki maliyet hesapları, Fonksiyonellik esas alınarak büyük defterde düzenlenmiştir.  Maliyet yerleri sınıflaması açısından bir tekstil fabrikasında dokuma departmanı Esas üretim maliyet yeridir.


  Birüretim işletmesinde Döküm ve Montaj olmak üzere iki üretim departmanımevcuttur. Dökümü yapılan parçalar Montaj Departmanına aktarılmakta veüretim Montaj Departmanında tamamlanmaktadır. Montaj Departmanıyöneticisinin maaşı maliyet yerleri açısından değerlendirildiğinde budepartman açısından direkt maliyettir.  Esas maliyet yerleri P Q
  Yardımcı hizmet Maliyet yeri A %50 %20
  Yardımcı hizmet maliyet yeri B % 40 % 60

  Toplam maliyetler A
  210 000 000
  Toplam maliyetler B 300 000 000
  Ayrıcayardımcı hizmet maliyet yeri A’nın giderlerinden, yardımcı hizmetmaliyet yeri B %30 oranında yararlanmaktadır.Bu bilgilere ve direktdağıtım yöntemine göre A’dan R’nin alacağı pay 60 000 000 TLdir.210*20/70=60 milyon  Yukarıdaki bilgilere ve kademeli dağıtım yöntemine göre B’den P’nin alacağı pay 145 200 000 TL dir. 210*30/100 + 300=363 milyon
  363 *40/100=145 200 000  Birimmaliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerin (maliyetsistemlerinin) üretimin teknik özelliğine ve akışına göre yapılacak birsınıflamasında Safha maliyeti sistemi (veya sipariş maliyeti) yer alır.
   
 2. Cevap: AÖF Maliyet Muhasebesi Ders Notları

  ellerine sağlık. bu yıl çok işime yarayacak..
   
Yükleniyor...