Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?

Ankara Türkiye Cumhuriyetinin başkentidir. Kurtuluş savaşı döneminde Türkiye’nin ortasında bulunması ve coğrafi koşulları başkent olmasında büyük etken olan Ankara 1923 yılında başkent olmuştur. Tam olarak 13 ekim 1923 yılında.

Atatürk, 19 mayıs 1919′da, Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basarak Milli Mücadele’ye başlamıştı. Erzurum, Sivas kongrelerinden sonra, Kırşehir yolu ile, 27 aralık 1919′da Ankara’ya geldi. Günlerden cumartesiydi. Ankara ve çevresinin halkı, Mustafa Kemal’i ve beraberindekileri, yollara dökülerek, sevinç gözyaşları içinde karşıladı. Önce Vilayet Konağı’na inen Mustafa Kemal, Ankara Ziraat Okulu’nda kendisine ayrılan daireye yerleşti.

Ankara o günden sonra, Milli Mücadele’nin, hürriyet ve bağımsızlığa kavuşma savaşının merkezi haline geldi. Ankara, Birinci Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasından Cumhuriyet’in ilânına kadar geçen süre içinde sayısız olaylara sahne oldu, 13 ekim 1923′te başkent olarak kabul edildi.

Ankara coğrafi özelliklerinin yanı sıra, diğer yörelerimize göre merkezi konumda olması nedeniyle başkent olarak seçilmiştir. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın idare merkezi de olan Ankara’da 23 Nisan 1920′de TBMM açılmıştı. Mecliste başkentin İstanbul olarak kalacağı yada Ankara’nın başkent olacağı yönünde çeşitli fikirler ortaya sürülmüştür. Ancak İsmet Paşa’nın sunduğu tek maddelik bir önerge ile Ankara başkent larak seçilmiştir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst