Angajman ne demek

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Gazel tarafından 24 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


  1. Angajman kelime olarak yükümlülük altına girme, taahhüt etme, toplumsal, siyasal bir eylemin içinde yer alma ve ona bağlanma anlamlarını taşmaktadır. Angajman kuralları ise geniş anlamda (diplomaside) tarafların ilişkilerini yürütürken kullandıkları prosedürleri ifade ederken, askeri anlamda ise bir ülkenin başka bir ülkenin hava sahasını ihlal etme veya ülke topraklarında oluşacak bir tehdide karşı yapılacak askeri tepkinin şartlarını belirlemektedir. Angajman kuralları kısaltmalar içeren askeri direktiflerdir. Bir başka değişle yetkili bir otorite tarafından çıkarılan ve askeri kuvvetlerin hedeflerini yerine getirirken tabi olacakları kuralları ve sınırları çizen direktiflerdir. Angajman kuralları ulusal askeri doktrinlerde, tamamlayıcı (yardımcı) emirler, dağıtım emirleri, harekât planları, hali hazırdaki (yürürlükteki) direktifler de dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde görülmektedir. Bu direktifler, güç kullanımı konusunda yetkilendirme ve sınırlamalar içerir.
       2. Bir şey için söz ya da yazıyla yükümlülük altına girme, üstenme, taahhüt.
    toplumsal, siyasal bir eylemin içinde yer alma, ona bağlanma.

    engagement