Anayasanın 74. maddesi bize hangi hakkı verir

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Burcu tarafından 27 Tem 2014 tarihinde açılan konu

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 74. maddesinde şöyle yazar:

  VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı
  (Değişik: 3.10.2001-4709/26 md.) Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
  (Değişik: 3.10.2001-4709/26 md.) Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
  (Değişik Fıkra: 7.5.2010 5982/8)Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.
  (Ek Fıkra: 7.5.2010 5982/8) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.
  (Ek Fıkra: 7.5.2010 5982/8) Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.
  (Ek Fıkra: 7.5.2010 5982/8)Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.


  Anayasanın 74. maddesi bize hangi hakkı verir

  Bilgi edinme hakkı, birçok ülkede anayasal haklar arasında yer aldığı gibi ülkemizde de anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir.
  Nitekim 1982 Anayasası’nın 74. maddesi “Dilekçe Hakkı” başlığı altında, vatandaşına kendileriyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikayetler hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ye başvurma hakkı tanımıştır.

  Ayrıca kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmaları ise; 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkındaki Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar belgelere ulaşma özgürlüğünü ve halkın bilgi alma hakkını güvence altına almayı amaçlayarak hazırlanmıştır.

  Dilekçe hakkı, sorunlara cevap almak için bilgi edinmeyi, şikayette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır.
   
Yükleniyor...