Anadoluya Hakim Olan Devletler Hakkında Bigi


PERS İMPARATORLUĞU:
Anadolu M.Ö 543-333 yılları arasında İran'da kurulan PERS İMPARATORLUĞUNUN hakimiyetinde kaldı.

İSKENDER İMPARATORLUĞU:
Makedonya kralı II. Filip'in ölümüyle yerine geçen oğlu BÜYÜK İSKENDER Asya seferine çıkarak büyük bir imparatorluk olusturmustur.
ASYA SEFERİ: Büyük İskender bu seferle Anadolu, Suriye, Mısır ve Hindistan'ın bir bölümünü ele geçirdi. Pers İmparotorluğuna son verdi. Bu sefer dönüsünde yolda öldü.

HELENİSTİK MEDENİYET:
Büyük İskender'in Asya seferi sırasında Yunan Medeniyeti ile Doğu Medeniyetleri birbirlerinden etkilendiler. Böylece doğu ve batı medeniyetlerinin karısımından HELLENİZM MEDENİYETİ ortaya çıktı.
İskender'in ölümünden sonra Anadolu'da küçük krallıklar kuruldu.
Bunların baslıcaları;
a)BİTİNYA KRALLIĞI: Kuzeybatı Anadolu'da
b)PONTUS KRALLIĞI : Karadeniz'de
c)BERGAMA KRALLIĞI: Batı Anadolu'da kurulmustur. Bergama kralları bilim, edebiyat ve sanata önem verdiler. Koyun ve keçi derisinden PARSÜMEN kağıdını icat ettiler. Bu sayede pek çok kitap günümüze geldi. Yine Bergama Krallığı Döneminde yapılan ZEUS tapınağı meshurdur.

ROMA İMPARATORLUĞU:
- İtalya'da kurulan bu devlet kısa zamanda Avrupa, Asya ve Afrika topraklarına yayılmıstır. 395
yılında Batı ve doğu Roma imparatorluğu olarak ikiye ayrılmıstır. Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma
(Bizans) ise 1453'te yıkılmıstır.
- Bozdoğan Kemeri(istanbul), Çemberlitas(istanbul), Ogüst Mabedi ve Roma Hamamı (Ankara), Aspendos
tiyatrosu (Antalya) Romalılardan kalan ünlü eserlerlerdir.
- Romalılar Mısırlılardan aldıkları Günes takvimini JÜLYEN TAKVİMİ adıyla gelistirdiler.
- Fenikelilerin bulduğu harf yazısı(alfabe), İyonlar yoluyla Yunanlılara ve onlardan da Romalılar'a geçmis, Romalılar bunu gelistirerek LATİN ALFABESİNİ olusturmuslardır.
- Roma'da ilk yazılı kanunlar 12 Levha Kanunlarıdır. Roma kanunları günümüz Avrupa hukukunun temelini
olusturur.

BİZANS İMPARATORLUĞU(DOĞU ROMA İMP.):
- Merkezi İstanbul olan bu devlet 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılmıstır.
- Ayasofya, Aya İrini, Hora, Sergios ve Baküs kiliseleri ile Yerebatan ve Binbirdirek Sarnıçları en ünlü eserleridir
 
Üst