AnadoluTarım Meslek Liseleri - Veterinerlik Liseleri

'Etüt Merkezi' forumunda Wish tarafından 15 Temmuz 2009 tarihinde açılan konu


 1. Tarım Meslek Liseleri
  Anadolu Tarım Meslek Liseleri
  Veterinerlik Liseleri
  Anadolu Tarım Meslek Liseleri Veterinerlik Bölümü


  Programın Amacı

  Veteriner hekimlik programının amacı, evcil, küçük ve büyükbaş ile kümes hayvanlarının
  ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, hayvan sağlığının
  korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin (su
  ürünleri dahil), insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme ve
  çevre kirliliği konularında eğitim-öğretim ve uygulama yapmaktır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Veteriner hekimlik programında eğitim süresi 5 yıldır. Öğretimin ilk yılında fizik, kimya,
  zooloji, botanik gibi dersler okutulur; ikinci yılında anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, biyokimya gibi alanlarda teorik ve pratik bilgiler verilir. Temel bilimler derslerini almış öğrencilere 3. ve 4. sınıflarda iç hastalıkları, cerrahi, farmakoloji, parazitoloji, bakteriyoloji, hayvan besleme, hayvan yetiştiriciliği, hayvan ırkları, bunların bakım metodları, hastalıkları ve yapağı, tiftik, deri gibi hayvan ürünlerinin üretimi, patoloji vb. alanlarda gerekli teorik dersler verilmekte, laboratuvar ve kliniklerde uygulamalar yaptırılmaktadır. Son sınıfa geçen öğrenciler ise et ve süt gibi hayvansal ürünlerin muayene ve teknolojisi, hayvanların suni ve tabii metodlarla çoğaltılması, dahiliye, cerrahi, doğum gibi hekimlik yönü ağır olan konuları kapsayan dersler alırlar ve kliniklerde hasta hayvan üzerinde uygulama yaparlar.

  Gereken Nitelikler

  Veterinerlik hekimlik alanında eğitim görmek isteyen bir kimsenin üstün bir akademik
  yeteneğe sahip, biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, hayvanlarla
  ilgilenmekten hoşlanan bir kimse olması gerekir. Ayrıca, kişinin sabırlı ve dikkatli bir
  gözlemci olması, düşüncelerini başkalarına aktarma (ikna) gücüne sahip bulunması da
  beklenir.
  Veteriner hekimlik, hizmetin ağırlığı nedeni ile daha çok erkeklere açık bir meslek
  görünüyorsa da son zamanlarda kız öğrenciler de veteriner fakültelerini tercih etmektedirler.
  Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
  Veteriner hekimlik programı mezunlarına "Veteriner Hekim" unvanı verilir. Veteriner
  hekimlerin bulundukları yörenin Veteriner Hekimleri Odasına kayıt olmaları yasal bir
  zorunluluktur.

  Bir veteriner hekimin yaptığı işler şöyle sıralanabilir:

  a) Hayvan neslinin iyileştirilmesi: Yurdun çeşitli bölgelerinin iklim, tarımsal yapı ve pazarlama
  koşullarına uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcut olanların iyileştirilmesi,
  verimlerini artırıcı yöntemlerin uygulanması.
  b) Hayvan hastalıklarının tedavisi: Hayvan hastalıkları ile savaşmak için gerekli aşı, serum
  ve diğer biyolojik ve kimyasal maddelerin hazırlanması ve uygulanması.
  c) Besin kontrolü ve koruyucu hekimlik: Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve
  yeterince üretilmesinin sağlanması; halkı, hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan
  korumak için besinlerin kalite yönünden denetiminin yapılması, besinlerin sağlıklı biçimde
  hazırlanması, korunması, taşınması ve pazarlanmasında sağlık koşullarına uyulup
  uyulmadığının denetlenmesi.
  d) Eğitim-Öğretim: Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan
  nesillerinin geliştirilmesi, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında hayvan
  yetiştiricilerini aydınlatmak amacı ile yıllık eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi,
  yayınların yapılması.
  e) Araştırma: Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için aşı, serum vb. ilaçlar
  üzerinde araştırmalar yapılması.
  Veteriner hekimlik, hizmeti ağır olan bir meslektir. Veteriner hekimler günlük normal çalışma süresinden fazla çalışırlar. Günün her saatinde görevli oldukları gibi resmi tatillerde bile görev yaparlar. Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları görüldüğünde veteriner hekim sık sık köylere gitmek zorundadır. Mevcut kanunlara göre her veteriner hekim mezun olunca bir klinik açabilir. Bu özel işinde de hayvan sahibinin her başvurusuna cevap vermek durumundadır. Bütün bu güçlüklerin yanında veteriner hekim bir canlının acısını dindirmenin hazzını da duyar.

  Çalışma Alanları

  Veteriner hekimlik programı mezunları ve uzman veteriner hekimler; Tarım, Orman, ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün merkez, il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, Proje Uygulama ile Teşkilatlanma ve Destekleme Genel
  Müdürlüğünde; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve hayvan ıslahı ve üretim
  kurumlarında; veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri bölge labotuvarlarında; Et ve Balık
  Kurumu, özel sektör et kombinaları, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş., Yem
  Sanayi vb. KİT'lerde sağlık kontrol (teknolojik ve hijyenik), kalite kontrol, üretim, işletme ve yönetiminde; Sağlık Bakanlığına bağlı enstitü ve halk sağlığı laboratuvarlarında;
  belediyelerde, Atom Enerjisi, TÜBİTAK araştırma laboratuvarlarında; Milli Prodüktivite
  Merkezi, Devlet Planlama Teşkilatında; ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde,
  ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde; halk sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilmektedir.
  İnsan sağlığının korunması açısından hayvansal ürünlerin önemi büyüktür. Artan nüfusu
  beslemek için ülkemizde hayvancılığın daha modern ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi
  gerekmektedir. Bu nedenle veteriner hekimlere gereksinme duyulmaktadır. Ülkemizde halen büyük bir veteriner hekim açığı bulunmaktadır.