Amin Kelimesinin Kökenin Anlamı Nedir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Demet tarafından 24 Temmuz 2015 tarihinde açılan konu


  1. Dualardan sonra söylenen Amin Kelimesinin Kökenin Anlamı Nedir

    Amin , Duanın kabulünü temenni etmek niyetiyle sonunda söylenen bitiriş sözü.

    Asıl şekli âmîn olan kelimenin kökeni ve anlamı hakkında bugüne kadar çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Üzerinde durulan tezlerin başlıcaları, Mûsevîler ile hıristiyanlar tarafından da amen şeklinde ve aynı amaçla kullanılmasına dayanılarak İbrânîce veya Süryânîce'den Arapça'ya girdiği, Arapça emn “inanmak, güvenmek” kökünden türediği ve Allah'ın isimlerinden biri olduğu şeklindedir. Bunların ikincisi ile ilgili olarak ayrıca kelimenin yapısı, lügat ve terim mânaları gibi hususlarda çeşitli fikirler ileri sürülmüş ve lügat mânası “kabul buyur” veya “icabet eyle” olmamakla birlikte, bu anlama gelmek üzere Allah'a hitaben kullanılan bir terim olduğu görüşü benimsenmiştir.

    Kitâb-ı Mukaddes'in pek çok yerinde amen şeklinde geçen âmîn kelimesi, Ana Sâmî dilin ymn “sağ (taraf), doğru, emin, inanılır, güvenilir” kökünden türemiştir ve bütün Sâmî dillerde yer alır. En eski Sâmî dillerden Akkadca'da imnu(m) ve Eski Mısırca'da imn şeklinde görülen ymn kökü, Arapça'da iki ayrı kök halinde gelişmiştir: