Ametallerin kullanım alanları nelerdir?

Ametallerin Kullanım Alanları

Genellikle ısı ve elektriği iyi iletmezler.Bir kristale elektrik akımı verdiğimizde elektronların, kristaldeki bağ türüne bağlı hareket kazanmaları ile ya iletkenlik oluşur ya da Elektronlar elektrik akımı altında hiç hareket edemezler,o zaman da kristallerde yalıtkanlık özelliği meydana gelir.
Ametal elementlerden birkaçı hem yerkabuğunun büyük bir bölümünü oluşturur, hem de Canlıların var olabilmesi ve gelişmesi için yaşamsal önem taşır.


Ametallerin günlük hayatta kullanım alanları
-Kirlerin çözünmesinde,
-Yüzme havuzunun bakterilerden arındırılmasında,
-Tuvalet temizliğinde,
-Hidroklorik asit yapımında,
-Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan ilaçların yapılmasında,
-İçme sularının bakterilerden arındırılmasında,
-Yabani otların temizlenmesinde
 
Ametal Nedir? Ametal Özellikleri

Ametal, ısıyı ve elektrik akımını hiç iletmeyen. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunan ametaller vardır. Örneğin Oksijen, Azot, Helyum, Klor gibi elementler saf halde iken oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Brom sıvı bir ametaldir. Karbon, Fosfor, Kükürt, İyot ise oda sıcaklığında katı halde bulunur. Ametallere şekil verilemez. Çünkü katı olanlar kırılgandır, dövülerek işlenemezler. Mattırlar,ışığı yansıtmazlar.Grafit/Fulleren/hariç elektriği ve ısıyı iletmezler. Erime, kaynama noktaları düşüktür. Kendi aralarında kovalent bileşikleri, metallerle de iyonik bileşikleri oluştururlar. Genellikle moleküler halde bulunur. Oksijenli bileşiklerinin sulu çözeltileri asit karakterlidir.Son enerji düzeyinde 5,6 ve 7 elektron bulunur. Metaller çözeltilerde katyonları (pozitif yüklü iyonları) oluştururken, ametaller anyon (negatif yüklü iyonları) oluşturma eğilimindedir. Metallerin aksine iyi iletken değillerdir ve elektronegatiflikleri çok yüksektir. Metaller ve ametaller arasında özellikler gösteren bazı yarı iletken elementler, “metaloidler” olarak da adlandırılır. Halojenler ve soygazlar da ametal doğadadır. Hidrojen metal ya da ametal olarak kabul edilmez. Diğer ametaller grubunda incelenir.

Ametal Özellikleri
Isı ve elektriği iletmezler (Fulleren ve grafit hariç).
Yüzeyleri mattır.
Kırılgandırlar, tel ve levha haline dönüştürülemezler.
Bileşiklerinde hem pozitif hem de negatif değerlikte olabilirler.
Oda koşullarında katı,sıvı veya gaz hallerinde bulunabilirler.
Elektron almaya isteklidirler çünkü son yörüngelerinde 5,6,7 elektron barındırabilirler.
Erime noktaları, kaynama noktaları ve yoğunlukları düşüktür.
Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururlar.
Metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
Oksijenli bileşikleri asidik özellik gösterir.
Doğada moleküler halde bulunurlar.
1A grubunda sadece hidrojen ametaldir.
Çok küçük cisimlerdir.
 
Üst