Amerika kıtasının özellikleri

Amerika kıtası hakkında bilgi
Amerika kıtasının genel özellikleri

Kıta nın toplam yüzölçümü : 42. 037. 784 km² dir. Bunun 24. 242. 364 km² sini Kuzey ve Orta Amerika oluşturur.

Kıta genel olarak 82º Kuzey, 55º Güney enlemleri arasındadır.

Kuzey ve Güney Kutup noktasına en yakın olan kıtadır.

Güney Yarım Küre de en fazla kara parçasına sahip olan kıtadır.

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:
Kuzey ve Güney Amerika nın yeryüzü şekilleri birbirine benzerlik gösterir. Kıta nın yeryüzü şekillerini 3 ana ünite meydana getirir: Platolar, Dağlar ve Ovalar.
Kıta nın en geniş platoları Kıta nın Doğu sunda yer alır. Kıtanın Doğu sundaki platolar, Hersinya ve Kaledonya kıvrımları çevresinde, Huran kıvrımlarının üzerinde gelişmişlerdir.

Bu özelliği gösteren, Kıta nın en önemli platolarını Kuzey Amerika da Labrador ve Ozark, Güney Amerika da ; Guyana ve Brezilya platoları oluşturur.

Kıta nın Batı sında 3. Zamanda oluşan dağların çevresinde platolar yer alır. bunlarında en önemlilerini Kuzey Amerika da ; Colarado, Colombiya ve Büyük Havza oluşturur. G. Amerika da; Peru, Bolivya ve Patagonya Platoları oluşturur.

Amerika Kıtası nın ovalarının toplam yüzölçümü, Avrupa nın ovalarının toplam yüzölçümünden daha fazladır.

Kıta da kıyı ovaları fazla değildir.

Kıta nın en önemli kıyı ovaları K. Amerika nın Doğu sundaki Atlantik kıyı ovası ile K. Amerika nın Güney indeki Körfez kıyı ovasıdır.

Kıta da en çok iç ovalar yer alır. Kıta nın en büyük ovasını K. Amerika da Kayalık ve Appalach dağları ile göller Yöresi- Meksika Körfezi arasındaki merkezi ovalar oluşturur. ( Büyük Ovalar. ) G. Amerika da en önemli iç ovaları Parana ve Pampalar iç ovaları oluşturur.

Kıta daki dağlar Atlantik ve Pasifik cephesi dağları olmak üzere 2 gruba ayrılır.

Kıta nın Doğu sunda 1. zamanda oluşmuş yükseklikleri ve devamlılıkları fazla olmayan dağlara Atlantik Cephesi dağları adı verilir. Bu açıdan K. Amerika nın en önemli dağlarını Appalach Dağları oluşturur. (Bu dağlar ABD nin en zengin Kömür rezervi sahasıdır. )

Güney Amerikadaki bu oluşum özelliğini gösteren dağlara ise Atlantik Kıyısı Dağları adı verilir. Bu dağların büyük bir kısmı Brezilya sınırları içindedir.

Kıta nın Batı sında 3. Zamanda oluşan dağlara ise Pasifik Cephesi Dağları adı verilir. K. Amerika daki bu dağlara Kanditileraralar( Kayalık) denir. K. Amerika nın ve kayalık Dağları n en yüksek zirvesi Alaska daki Mc Kinley Dağı dır (6194 m. )

G. Amerika daki dağlara ise Ant Dağları adı verilir. devamlılığın ve yükseltinin en fazla olduğu dağlardır.

Ant Dağları nın, G. Amerika nın ve Amerika Kıtası nın en yüksek zirvesi Arjantin- Şili sınırındaki Acancagua Dağı dır. (7070 m. )

Orta Amerika da Kayalık ve Ant dağları nı birleştiren, aynı oluşum özelliği gösteren, yükseltisi fazla olmayan dağlar ve platoluk alanlar yer alır.

Amerika Kıtası nda çöller fazla yer tutmaz. K. Amerika nın en önemli çöllerini : Nevada ve Arizona çölleri oluşturur. G. Amerika da ise Atacama Çölü yer alır.
 
Üst