Amener Resulu Suresi ve Önemi

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 5 Ekim 2013 tarihinde açılan konu


 1. Gece yatsı namazının ardından her kim Bakara süresinin son iki ayetini okursa, bu o kişi ve ailesi için gecenin afetlerinden şeytanların şerlerinden korunmak için yeterli olacaktır.

  Her kim geceleyin Bakara Suresi'nden bu iki ayeti okursa ona yeter.Ayrıca bu mübarek süreyi mutlaka eşleriniz eve çocuklarınıza öğretin.

  Günde bir defa olsun Amenerresulü süresini okumayı kendimize alışkanlık edelim.Büyük faydasını göreceksiniz akıllı bir insanın bu ayetleri okuması gerekmektedir ihmal etmeden Amenerresulü süresini okuyarak uyumalıdır.

  Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

  Amener resûlü bima ünzile ileyhi min rabbihî vel mü minün. Küllün amene billâhi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulih; la nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi na ve eta na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

  La yukellifullahu nefsen illa vüs aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta na. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyn...e min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la tâkatelena bih. Va fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlana, fansurna alel kavmil kâfiriyn.

  Amener Resulü Süresinin Anlamı:

  Rasül, rabbinden kendisine inzâl olana iman etti. Hepsi de mü minlerin iman ettiler Allâh ile, Allaha meleklerine; kitaplarına; resûllerine. Rasüllerim arasında fark görmediler; işittik ve itâat ettik, mağfiretini isteriz rabbimiz, dönüşümüz sanadır dediler.

  Allâh kimseye teklif etmez kapasitesi dışındakini. Yaptığınızın kazancı da sizedir, kaybı da!.. Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi bundan mesûl tutma. Rabbimiz, bizden evvelkilere yüklemiş olduğun ağır yükleri bize yükleme. Rabbimiz güç yetiremiyeceğimiz görevlerle görevlendirme. Bizleri affeyle, bağışla, merhamet buyur. Bizim mevlâmızsın, gerçeği örtenlere karşı bize zafer ihsan et!..


  [IMGALT=https://www.forumdas.net/upl/uploads/amener-rasulu-96589.png]amener-rasulu-96589[/IMGALT]