Almanyada Ekonomik Siyasi Birlikliginin Kuruluşu


Almanyada Ekonomik Siyasi Birlik

Birliğin kurulması:
1864'de Avusturya ile birlikte hareket eden Prusya Danimarka'dan Şlezvig'i aldı. Daha sonra Avusturya ile
yaptığı savaşı kazanan Prusya, Prag Antlaşması ile Avusturya'yı topraklarından çıkardı ve "Almanya
Konfederasyonu"nu kurdu. 1870'de Fransa ile yapılan Sed an Savaşı'nda Fransa mağlup edildi ve Alsas
loren Bölgesi geri alındı. I. Wilhelm, "Alman Kralı" olarak tac giydi ve Alman birliğinin kuruluşu tamamlandı
(1871). Ulusal birliğini kuran Almanya, Avrupa'da önemli bir güç haline geldi ve İtalya ile de işbirliği
yaparak sömürge arayışına başladı. İtalya ve Almanya siyasi birliklerinin sağlanması Avrupa'da askeri ve
siyasi dengeleri bozmuştur. İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'nden uzaklaşarak Rusya'yı Balkanlarda
serbest bırakmışlardır. Osmanlı Devleti de (özellikle Berlin Antlaşması'ndan sonra) Almanya ile yakınlaşmaya başlamış ve işbirliğini arttırmıştır.

Almanya Siyasi Birliği'nin Sağlanması (1871)
Almanya'da siyasi birliği sağlayan etkenler:
*Fransız Ihtilali'nin yaymış olduğu milliyetçilik akımlarının Alman toplumunu etkilemesi
* Prusya Dükalığı'nın Almanya birliğini kurma çalışmaları
* Viyana Kongresi'nden sonra Avusturya koruyuculuğunda kalan
* Alman prensliklerin, Prusya öncülüğünde siyasi birlik için uğraşmaları
 
Üst