Allah'a Borç Vermek

Allah'a borç verilir mi ? İlk bakışta ters bir söz gibi görülüyor.

Verilir. Çünkü, bu ifade Kur'an'da geçiyor. Tam açılımı ile şöyle:

'' ALLAH'A GÜZEL BİR BORÇ VERENLER ''

İşte Hadid suresi ve 11. ayeti::

'' Allah'a kim güzel bir borç verecek ki, O, onun verdiğini kat kat arttırsın. Böyle birisi için onur verici bir ödül de vardır. ''Ayet Allah yolunda mal ve para harcamanın, Allah'a ödünç vermek gibi olduğunu ve Allah'ın, bunun karşılığını katkat vereceğini bildirerek müminleri yani inananları Allah yolunda harcamaya teşvik etmektedir.

Bu ayette geçen '' güzel bir borç '' terimi arapça '' faizsiz borç '' anlamında kullnılmaktadır,. ve Kur'an'da yedi yerde geçmektedir. Bu ayetteki anlamı '' yalnızca Allah rızası gözetilerek yapılan yardım, hayır ve sadaka '' şeklindedir.

Bu ayetin ne gibi bir mana ve hükme işaret ettiği hakkında Hz. Ömer'e sorulduğunda: '' Bu Allah yolunda infaktır ( muhtaç olana yapılan yardım ) '' demiştir.Allah'ın kendisine verdiği malı;

Samimi niyetle,

Kişinin bu dünya ile ilgili hiç bir çıkar beklemeden,

Gösteriş ve şöhret niyeti olmaksızın,.

O'nun yolunda sarfetmesini güzel bir borç olarak nitelemesi, O'nun insanoğluna bir lütfudur. Üstelik ve verildikten sonra teşekkür beklenilmemeli Ve sadece Allah rızası gözetilmelidir.Bu tür davranışa Allah'ın iki tür ödül vaadi söz konusudur:

1 - Kat kat karşılığını vermek,

2 - Kendi lütfu ile ayrıca ödüllendirmek.
 
Üst