Ali Kuşçu Coğrafyası

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 6 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ali Kuşçunun Yaşadığı Coğrafya


    Ali Kuşçu Yaşadığı Coğrafya


    15. yüzyılda yaşamış olan önemli astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçunun yaşadığı coğrafya Semerkant tır.

    Ali Kuşçu, Semerkand'da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmi (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşi (?-1429) gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır.