Alessandro volta kimdir kısaca icatları

Alessandro Volta Kimdir? (1745 –1827) Rus asıllı İtalyan fizikçidir.

Günümüzden yaklaşık 2.000 yıl önce, eski Yunan bilgini Thales, bir kumaş parçasını fosil ağaç reçinesinden meydana gelmiş sarı bir kayaç türü olan kehribara sürterek, küçük elektrik kıvılcımları elde etmişti. Ama insanların bu gücü denetim altına alarak, düzenli bir elektrik akımı sağlayan pili üretmeyi başarmaları için aradan çok uzun bir zaman geçmesi gerekliydi.

1800’de Alessandro Volta, yaptığı ilk pile ilişkin ayrıntıları yayınladı. Volta pili belirli çözeltiler ile metal elektrotlar arasındaki kimyasal tepkimeden yararlanma yoluyla elektrik üretiyordu. John Frederick Daniell (1790-1845) gibi başka bilim insanları, elektrot yapımında farklı gereçler kullanarak Volta’nın tasarımını geliştirdiler. Günümüzün pilleri de aynı temel tasarıma dayanmakta, ama yapımlarında modern gereçler kullanılmaktadır.

1802 de Dr. William Cruickshank seri üretilecek pilin tasarımını yaptı. Cruickshank aynı boyutlarda kare şeklinde kesilip uçlarından lehimlenmiş bakır ve çinko plakaları etrafı çimento ile sıvanmış tahta kutulara koyarak içini tuzlu su ya da su ile seyreltilmiş asitle doldurulurdu. Plakaların aralarındaki mesafeyi sabit tutmak için tahta yüzeyin üzerine oluklar yapılırdı.

Sir Humphry Davy’nin Londra Kraliyet Enstitüsü kasalarına çok güçlü pilleri yerleştirerek yeni buluşların yolunu açtı. Davy pilleri karbon elektrotlara bağlayarak elektrikle üretilen ilk ışığı elde etti. Yeniden doldurulamadıklarından yapılan tüm bu piller ilkel piller grubuna giriyordu. 1859 da Fransız fizikçi Gaston Planté şarj edilen pili icat etti. Bu pillerin çalışma prensipleri günümüzde kullandığımız akülerdeki kurşun/asit sistemi ile aynı idi.

Elektrik üretmede kullanılan daha sonraları keşfedilen manyetik alan yöntemidir. 1820de Fransız bilgin André-Marie Ampère (1775-1836) elektrik taşıyan tellerin birbirlerini çektiğini, ittiğini görmüştür. 1831 de İngiliz Michael Faraday (1791-1867) bir bakır bobinin kuvvetli bir manyetik alanın etkisi altında kaldığında elektrik ürettiğini görsel olarak anlattı. Faraday bobin ve mıknatıs arasında hareketliliğin devam ettiği sürece elektrik üretiminin de kesintisiz olarak sürdüğünü ortaya koydular.

1899 da İsveçli Waldmar Jungner nikel-kadmiyum pili icat etti. 1947 de Neumann pil hücresini tam olarak sızdırmaz bir biçimde izole etti. Bu yenilikler günümüzde kullanılan sızdırmaz nikel-kadmiyum pilin doğmasına yol açmıştır.
 
Üst