Alan ve arazi ölçüleri nelerdir? kısaca

#1
Alan ve arazi ölçüleri nelerdir?

ALAN ÖLÇÜLERİ
Alan ölçülerinin temel birimi metrekare dir ve m2 ile gösterilir.

Metrekarenin Katları

_ Dekametrekare ( dam2) ve 1 dam2 = 100 m2

_ Hektometrekare ( hm2 ) ve 1 hm2 = 10000 m2

_ Kilometrekare ( km2 ) ve 1 km2= 1000000 m2

Metrekarenin Askatları

_ Desimetrekare ( dm2 ) ve 1 dm2 = 0,01 m2

_ Santimetrekare ( cm2 ) ve 1 cm2 = 0,0001 m2

_ Milimetrekare ( mm2 ) ve 1 mm2 = 0,000001 m2 Kenar uzunluğu 1 metre olan karenin alanına metre kare denir, “m2” biçiminde gösterilir.

ARAZİ ÖLÇÜLERİ

Bahçe, arsa, tarla ve benzeri yerlerin alanını ölçmek için Arazi Ölçme Birimleri kullanılır. Arazi Ölçme Birimleri daha büyük alanları ölçmek için kullanılır. Arazi Ölçme Birimleri hektar, dekar ve ar’dır.

Hektar
Metrekarenin 10.000 katına hektar denir. Yani 1 hektar 10.000 metrekaredir (m²). Hektar ha sembolü ile gösterilir.

Dekar
Metrekarenin 1000 katına dekar denir. Yani 1 dekar 1000 metrekaredir (m²).

Dönüm, modern ölçü birimlerine geçilmeden önce ülkemizde kullanılan bir alan ölçme birimidir. Normalde dönüm tam olarak dekara eşit değildir; ancak değerlerinin birbirine çok yakın olması nedeniyle halk arasında dönüm ile dekar birbirine eşit kabul edilmekte ve dekar yerine dönüm kullanılabilmektedir. Bizde sorularda 1 dekar = 1 dönüm olarak kabul edeceğiz. Dekar daa sembolü ile gösterilir.

Ar
Metrekarenin 100 katına ar denir. Yani 1 ar 100 metrekareye eşittir (m²). Ar, a sembolü ile gösterilir.

Arazi Ölçme Birimlerinin Birbirine Dönüştürülmesi
Arazi Ölçme Birimleri birbirine çevrilebilir, çevirme işlemi yapılırken yukarıdan aşağıya doğru inerken her basamak için 10’a çarpıp, aşağıdan yukarıya doğru çıkarken her basamak için 10’a bölmeliyiz.

1 hektar = 10 dekar

1 hektar = 100 ar

1 dekar = 10 ar

1 ar = 0,1 dekar

1 ar = 0,01 hektar

1 dekar = 0,1 hektar
 
Üst