Akraba Evliliği İle İlgili Sorular


Akraba Evliliği İle İlgili Soru ve cevaplar
Akraba Evliliği İle İlgili SorularAkraba evliliği nedir?
Aynı soya ve aileye mensup insanların evlenmesidir Türkiye’de en çok kuzen evlilikleri ve 2 sıklıkta dayı-amca-teyze torun evlilikleri görülmektedir


Akraba evliliği neden yapılıyor?
Bazı dinlerde ve mezheplerde, dışarıdan biriyle evlenmenin yasak olması,
Bazı ailelerin mal varlığının bölünmesini istememesi ve mülkün yine aynı ailede kalması isteği,
Kapalı toplumlarda aynı mahalleden, köyden evlenmenin daha kolay olması,
Kolaylıkla aynı sosyal statüye sahip bir bireyin bulunabilmesi,
Kadın ve erkeğin sosyal ortamları paylaşmadığı toplumlarda insanların evlenmek için en kolay seçeneklerinin bu olmasıdırAkraba evliliği yapmazsak ülkemizin yararı ne olacak?
Devlet bütçesini hiçbir zaman şifası olmayacak hastalıklara ayıracağımıza, eğitime ve önlenebilir hastalıklara ayırarak hem milyonlarca dolar tasarruf edebilir hem de parayı daha doğru yerlere harcayabiliriz,
Hastanelerde oluşan yoğunluğu engelleyerek halkımızın daha iyi bir hizmet almasını sağlayabiliriz,
Daha sağlıklı, zeki ve dış görünüşü güzel/yakışıklı bir toplum olabiliriz,
Bakıma muhtaç ve özürlü vatandaşlarımızın sayısını azaltabiliriz,
Hastaneleri, milyonlarca hastanın ve yüzbinlerce ailenin ikinci evi olmaktan kurtarabiliriz,
Belki de her şeyden önemlisi insanların yaşama sevincini ve mutluluğu onlara geri verebilirizAkraba evliliği neden sakıncalıdır?
Akraba evliliği otozomal resesif geçiş gösteren hastalıkların görülme sıklığını artırır
Her insanda 23 çift kromozom vardır Her bir çift kromozomun bir tanesi anneden, diğeri babadan gelmektedir Kromozomlar, DNA'yı içerir DNA'nın fonksiyonel ürünleri kodlayan bölümleri ise Gen’dir
Her bir kromozomda binlerce gen vardır Her gen, kromozom üzerinde özel bir yere sahiptir Genler bir kuşaktan diğerine aktarılan kalıtsal birimlerdir
Bazı hastalıkların ortaya çıkmasında sadece anneden veya babadan bozuk gen aktarılması yeterliyken, bazı hastalıklarda hem anneden hem de babadan bozuk olan genin alınması sonucu hastalık ortaya çıkar Böyle bir durumda anne ve baba sağlıklı olabilirler, ancak bozuk gen taşımaktadırlar; yani tıp dilinde Heterozigot olarak adlandırdığımız durum söz konusudur Hastalığın ortaya çıktığı çocuk ise Homozigot'tur yani her iki bozuk genide aldığı için hasta olmuştur İşte bu kalıtıma Otozomal Resesif Kalıtım denir Otozomal resesif kalıtımda, aynı bozuk geni taşıyan anne ve babanın hasta çocuk sahibi olma ihtimali %25'tirHer akraba evliliğinden doğacak çocuk ---------- ve/veya sakat mıdır?
Hayır


O zaman bu site neden var?
Çünkü, akraba evliliğinde diğer evliliklere göre risk artmaktadır Toplumu yanıltan, kendi ailelerinde ve çevrelerindeki akraba evliliklerinden sağlıklı çocuklar doğmasıdır Bu olay aileleri akraba evliliği yapmak üzere cesaretlendirmektedir Akraba evliliği yapan bazı aileler sağlıklı çocuk sahibi olabilirken diğerlerinde hasta çocuklar olabilir Ailenin daha önceki gebeliklerinden sağlıklı çocukları olması daha sonraki gebeliklerdeki risk olmadığını göstermeyeceği gibi, daha önce hasta çocukları olması sağlıklı çocuklarının olmayacağını da göstermez
 
Üst