Aklı Başından Gitmek Deyiminin Anlamı


Aklı Başından Gitmek Deyiminin Anlamı

Çok korkudan veya çok sevinçten ne yapacağını şaşırmak. 2. Kafası çok yorulmuş olduğundan iyi düşünememek."Annemi öyle evin ortasında baygın görünce aklım başımdan gitti."
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst