Ailenin birey ve toplum açısından önemi nedir çok kısa

#1
Ailenin birey ve toplum açısından önemi nedir?kısaca

Aile toplumun en küçük yapı taşıdır. Aile anne, baba ve çocuklardan oluşur. Çocuklar ilk eğitimlerini daha okula gitmeden aile içinde anne ve babasından alır. Anne ve babalar çocuklarını çok küçük yaşlardan itibaren eğitirler ve hayata hazırlarlar. Bir yetişkinin sorumluluk ve vicdan sahibi, çalışkan, küçüklerine ve büyüklerine saygılı bir birey olması küçük yaşlarda aldığı eğitimle alakalıdır. Anneler ve babalar çocuklarını bu niteliklere sahip olacak şekilde eğitmelidir. Anne ve babalar çocuklarına ne kadar iyi eğitim verirlerse çocuklar da o kadar nitelikli olur, büyüdükleri zaman bile anne babalarından aldıkları eğitim ile kendi çocuklarına eğitim verirler.Toplumun ilk eğitim alanı olarak aileler bir toplum için oldukça önemlidir. Bir ailenin her bir bireyi ilerde toplumu oluşturacak, ileriye taşıyacak kişiler olacaktır. Aile içinde iyi eğitim almış çocuklar yetişkin olduklarında topluma faydalı tavırlar sergilerler. Her bir çocuk bu şekilde yetiştirildiğinde ilerleyen yıllarda huzurlu ve gelişmiş bir toplum oluşur.
 
Üst