Ahmet Özhan - Gönlümün Gülü


Gönlümün Gülü

Seni seven her ruh uludur

Yâ Resûlallâh Gözü-göniü onun doludur

Yâ Resûlallâh Cemâlin pertevinden zerre şevk aian billâh,

Kapının ayrılmaz kuludur Yâ Resülaliâh

Beklemez başka iltifat bezmine erenler,

Semtinde her göz buğuludur Yâ Resûlallâh

Her an uçuşup şemine pervane dönenler,

Ruhların onlar bir koludur Yâ Resülallâh

Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar,

İklimin kuşların yoludur Yâ Resûlallâh

Huzurunda bel kırıp da boyun büken başlar,

Bu ruhlar sana kuruludur Yâ Resûlallâh

Seni görmek müminlerin en tatlı rüyası,

Gören gönüller pürhuzurdur Yâ Resûlallâh

Dîdârın bu garip kıtmîrin tatlı hülyası,

O hülya gönlümün nurudur Yâ Resûlailâh
 
Üst