Ahmet Nezihi Turan kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 3 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ahmet Nezihi Turan hayatı
  Ahmet Nezihi Turan biyografi  1958 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Lisans eğitimini 1980de AÜ DTCF Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Kürsüsü'nde tamamladı. Beş yıl kadar liselerde tarih öğretmenliği yaptı. Daha sonra Araştırma Görevlisi olarak girdiği Ankara Üniversitesi'nde, 1985'te başladığı yüksek lisansını, Son Osmanlı Meclis-i Meb'ûsânı konulu tezini vererek Şubat 1987'de tamamladı. 1988'de aynı üniversitede başladığı doktora programında (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı) XVI. Asırda Ruha (Urfa) Sancağı konulu tezini verdi ve Haziran 1993'te mezun oldu.

  Şubat 1994'te Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi ABD'ye Yardımcı Doçent olarak atandı. 2000-2002 yılları arasında iki öğretim yılı Kırım/Simferopolde Devlet Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Adı geçen üniversitede Türkoloji Bölümünün ve Türkoloji Araştırma Merkezinin kuruluşu çalışmalarını başlattı. 2001de Doçent oldu. 2002-2003 öğretim yılından bu yana yine Kırıkkale Üniversitesinde aynı bölümde görevini sürdürmektedir.

  Katıldığı projelerden bazıları:

  1. Humbold Vakfı tarafından desteklenen Osmanlı Devletinin güneydoğu eyaletleri projesi.
  Proje çalışmaları kapsamında Erlangen ve Konyadaki çalışmalara katıldı. Proje Nejat Göyünç ve Wolf-Dieter Hütteroth tarafından yazılan Land an der Grenze, adlı kitaba dönüştü (Eren Yay., İstanbul 1997).

  2. Kubbealtı Vakfı tarafından düzenlenen Türk Kültürünün Balkanlarda Tanıtılması projesine katıldı, bu çerçevede Makedonyadaki çalışmalara katıldı.

  3. TİKAnın Türk Dünyası Türkoloji Projesine katıldı. Bu kapsamda Kırım/Simferopolde iki yıl çalıştı. Burada Türkoloji Araştırma Merkezi projesini hazırladı ve uygulamayı başlattı. 2004 yılında TİKA I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu bu temel üzerine yapıldı.

  İki akademik periyodiğin, türkiye günlüğü ve İslâmî Araştırmalar dergilerinin yazı kurulu üyesi. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı yayın kurulu ve yayın projeleri değerlendirme kurulu üyesi.

  ESERLERİ

  1.Yabanâbad Tarihini Ararken (Kızılcahamam-Çamlıdere). XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Bir Genel Tasvir ve Tahlil Denemesi, Kızılcahamam Belediyesi Yay., Ankara 1999.

  "Osmanlı devri Ankara taşrası üzerine daha evvel kapsamlı bir çalışma yapılmamıştı.Kızılcahamam-Çamlıdere tarihini sondaj usulüyle incelemeyi denedim.15-19. Yüzyıllar için ancak tasvir ve kısmen tahlil denemesi yapılabilirdi ne kadar yapabildimse.Yabanabad tarihine ve kim bu Turasan Bey, Avdan nedemek acaba, Şeyh Ali Semarkandi nasıl bir yurt kurmuş.., cinsinden sorulara cevap ararken bazı şeyler buldum.Keşifte bulunmadım, yalnızca onları anlatmak istedim.Zaten tarihin de biraz böyle bir şey olduğunu düşünenlerdenim." (önsöz'den)

  2.(Haz.) Darüssaade Ağaları.Ahmed Resmî Efendi, Hamîletü'l-Küberâ, Kitabevi Yay., İstanbul 2000.

  2.Hamiletü'l - Kübera
  Darüssade Ağaları
  Ahmed Resmi Efendi Yayına hazırlayan Ahmet Nezihi Turan
  Kitabevi Yayınları İstanbul 2000   
Yükleniyor...