Ahmet Mithat Efendi Kimdir Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 28 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ahmet Mithat Efendi hayatı
  Ahmet Mithat Efendi eserleri

  Ahmet Mithat Türk yazar, gazeteci ve yayıncı. Tanzimat dönemi yazarlarındandır.

  1844 yılında İstanbul’un Tophane semtinde dünyaya geldi. Babası Bezci Süleyman Ağa, annesi bekar çamaşırı diken Nefise Hanım idi.Annesinin ilk evliliğinden olma Hafız İbrahim adlı bir ağabeyi ve Halime, Şerife, İsmet ve Şerife adlı kardeşleri vardır.

  6-7 yaşlarında iken babasını kaybetti ve ailesi büyük geçim zorluğuna düştü. Ailesi ile beraber ağabeyi Hafız Ağa’nın kaza müdürü olarak görev yaptığı Vidin’e gitti ve bir mahalle mektebinde öğrenim görmeye başladı. Ertesi yıl İstanbul’a dönerek öğrenimine Tophane Sıbyan Mektebi’nde devam etti. 1857-1861 yıllarında Mısır Çarşısı’nda bir aktar dükkânında çırak olarak çalıştı.

  1861’de ağabeyinin yeniden Vidin Kasabası’na atanmasıyla Vidin’e, Mithat Paşa’nın ağabeyini yanına aldırması üzerine Niş kasabasına gitti ve 1864 yılında üç yıllık Niş Rüştiyesini bitirdi.

  Ahmet Mithat Efendi Ölümü

  28 Aralık 1912 tarihinde Darüşşafaka’da nöbetçi olduğu bir sırada kalp durmasından hayatını kaybetti. Fatih Camii Mezarlığı’na defnedildi.

  Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. 1878'de çıkarmaya başladığı ve yayın hayatını 1921'e kadar sürdürmüş olan Tercüman-ı Hakikat gazetesi Osmanlı basın tarihinin en uzun ömürlü ve etkili yayınlarından biri olmuştur.  Ahmet Mithat Efendi Kitapları

  Ahmet Mithat Efendi Romanları

  Hasan Mellâh yâhud Sır İçinde Esrar (1874)
  Dünyaya İkinci Geliş yâhud İstanbul’da Neler Olmuş (1874)
  Hüseyin Fellah (1875)
  Felatun Bey ile Rakım Efendi (1875)
  Karı-Koca Masalı (1875)
  Paris’de Bir Türk (1876)
  Çengi (1877)(oyun)
  Süleyman Musûlî (1877)
  Yeryüzünde Bir Melek (1879)
  Henüz On Yedi Yaşında (1881)
  Karnaval (1881)
  Amiral Bing (1881)
  Vah! (1882)
  Acâib-i Âlem (1882)
  Dürdâne Hanım (1882)
  Esrâr-ı Cinâyât (1884)
  Cellâd (1884)
  Volter Yirmi Yaşında (1884)
  Hayret (1885)
  Cinli Han (1885)
  Çingene (1886)
  Demir Bey yâhud İnkişâf-ı Esrâr (1887)
  Fennî Bir Roman Yâhud Amerika Doktorları (1888)
  Haydut Montari (1888)
  Arnavutlar-Solyotlar (1888)
  Gürcü Kızı yâhud İntikam (1888)
  Nedâmet mi? Heyhât (1889)
  Rikalda yâhut Amerika’da Vahşet Âlemi (1889)
  Aleksandr Stradella (1889)
  Şeytankaya Tılsımı (1889)
  Müşâhedât (1890)
  Ahmed Metin ve Şîrzât (1891)
  Bir Acîbe-i Saydiyye (1894)
  Taaffüf (1895)
  Gönüllü (1896)
  Eski Mektûblar (1897)
  Mesâil-i Muğlaka (1898)
  Altın Âşıkları (1899)
  Hikmet-i Peder (1900)
  Jön Türkler (1910

  Ahmet Mithat Efendi Öyküleri

  Kıssadan Hisse (1870)
  Letâif-i rivayat

  Suni'fi Zann(1870)
  Gençlik (1870)
  Esâret (1870)
  Teehhül (1870)
  Felsefe-i Zenân (1870)
  Gönül (1870)
  Mihnetkeşân (1870)
  Firkat (1870)
  Yeniçeriler (1871)
  Ölüm Allâhın Emri (1873)
  Bir Gerçek Hikâye (1876)
  Bir Fitnekâr (1876)
  Nasîb (1877)
  Çifte İntikam (1887)
  Para (1887)
  Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar (1887)
  Diplomalı Kız (1890)
  Dolabdan Temâşâ (1890)
  İki Hud'akâr (1893)
  Emânetçi Sıdkı (1893)
  Cankurtaranlar (1893)
  Ana-Kız (1893)

  Durûb-u Emsâl-i Osmâniyye Hikamiyyatının Ahkâmını Tasvir (1872)
  Hayâl-Hakîkat (1891)

  Ahmet Mithat Efendi Diğer yapıtları

  Üss-i İnkılap ve Zübdetül Hakayık (3 cilt, 1877-78)
  Müdafaa (3 cilt, 1883-85)
  İstibşar (1892)
  Beşair
  Nizam-ı ilmü din (4 cilt)
  Şopenhavr'ın Hikmet-i Cedidesi
  Volter
  Beşir Fuad
  Avrupa'da Bir Cevelan (seyahatname, 1890'da yayımlamış)
  Menfa (özyaşamöyküsü)
   


Yükleniyor...