Ahmed Refik Altınay Hayatı ve Eserleri

Ahmed Refik Altınay Hayatı ve Eserleri

Doğum 1880
Ölüm 1937
Meslek Tarihçi, yazar


Ahmed Refik Altınay, Türk tarihçi ve yazardır. Askeri eğitim alan Altınay yine bu alanda çalışmalarına devam etti. Harbiye'de tarih dersleri verdi ve çeşitli dergilerde makaleler yayınladı. Darülfünun'da Osmanlı tarihi dersleri verdi. Osmanlı tarihine ilişkin akademik makale ve kitap yayınlarını popüler bir dille okuyucuya aktarması okur kitlesini çoğaltarak kendisini haklı bir üne kavuşturmuş ve bu sayede 'Tarihi sevdiren adam' olarak anılmıştır.

ESERLERİ
Lale Devri (1915)

Köprülüler (1915)

Kadınlar Saltanatı (1916)
 
Üst