Adnan Demircan Kimdir - Adnan Demircan hayatı

'Biyografi' forumunda Violet tarafından 18 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Adnan Demircan Kimdir - Adnan Demircan Biyografisi
  Adnan Demircan


  Prof Dr Adnan Demircan, (d 1964, Ömerli, Mardin) yazar ve akademisyen Harran Üniversitesi İlahiyat fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı

  1987’de Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslâm Tarihi ve Uygarlığı Bilim Dalında Yüksek Lisansa başladı 1989 yılında Yüksek Lisansı, 1994 yılında aynı Enstitüde Doktorayı bitirdi

  Ocak 1992'de Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'ne İslâm Tarihi Araştırma Görevlisi, 1994 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı; Ekim 1996’da Doçent, Şubat 2003’te Profesör oldu Çalışmalarını İslâm Tarihi'nin ilk dönem siyasî tarihi, özellikle de muhalif gruplar üzerine yoğunlaştıran Demircan’ın yayımlanmış birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır

  Yayımlanmış Kitapları:

  1 Hz Peygamber Devrinde Münafıklar, Esra Yayınları, Konya 1996
  2 Haricîlerin Siyasi Faaliyetleri, Beyan Yayınları, İstanbul 1996
  3 Hz Ali'nin Hilafet Hakkı Meselesinde Gadir-i Hum Olayı, Beyan Yayınları, İstanbul 1996
  4 İslâm Tarihi'nin İlk Asrında İktidar Mücadelesi, Beyan Yayınları, İstanbul 1996
  5 İslâm Tarihinin İlk Döneminde Arap-Mevali İlişkisi, Beyan Yayınları, İstanbul 1996
  6 Çağdaş Haricîlik Düşüncesi (Ahmed M A Celi'den çeviri), Beyan Yayınları, İstanbul 1997
  7 Nebevî Direniş Hicret, Beyan Yayınları, İstanbul 2000
  8 Haricîlik Mezhebinin Doğuşu Bağlamında Din-Siyaset İlişkisi, Beyan Yayınları, İstanbul 2000
  9 Ali-Muaviye Kavgası, Beyan Yayınları, İstanbul 2002 (2 Basım, Beyan Yayınları, İstanbul 2010)
  10 Cumhuriyet Dönemi (1923-2001) İslâm Tarihi ve Medeniyeti Çalışmaları (Bir Bibliyografya Denemesi)[1]
  11 Nehcü’l-belâğa: Hz Ali’nin Konuşmaları, Mektupları ve Hikmetli Sözleri, Derleyen: eş-Şerîf er-Radî, Beyan Yayınları, İstanbul 2006 (2 Basım, Beyan Yayınları, İstanbul 2007)
  12 Hz Ali Dönemi ve Ehl-i Beyt, Beyan Yayınları, İstanbul 2008
  13 Kızların Gömülerek Öldürülmesi ve Çok Kadınla Evlilik, Beyan Yayınları, İstanbul 2008
  14 Kabile Topluluklarından Akide Toplumuna, Beyan Yayınları, İstanbul 2009
  ------------------------
   
Yükleniyor...