adezyon ve kohezyon etkileri


adezyon ve kohezyon olaylarının etkilerini örneklerle açıkla. (Ne tür buluşlar oluşmuş)

adezyon ve kohezyon etkileri

Adezyon: Farklı iki madde arasında varolan ve bu iki maddenin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine Adezyon yani Yapışma denir.

Günlük hayatta adezyonun örneklerini çokça görmekteyiz.Mesela; Yağmur damlalarının cama yapışması, denizden çıkan bir insanın vücudunun ıslak kalması, durgun bir su üzerinde hareket eden yaprağın suyu sürüklemesi ve benzeri durumlar adezyona örnektir.

Yağmur damlalarının cama yapışması,Denizden çıkan bir insanın vücudunun ıslak kalması,Durgun bir su üzerinde hareket eden yaprağın suyu sürüklemesi Bir sıvının molekülleri ile içinde bulunduğu kabın yüzeyi arasındaki kuvvetlerTüm bilinen yapıştırıcı maddeler bu kuvvetlerin işleyişi prensibine dayanılarak üretilir.

Kohezyon : latince cohaerere bir arada bulunma anlamındadır. Molekül çekim kuvveti demektir. Aynı cins moleküllerin arasındaki çekim kuvvetine denir.
Kohezyon sıvı ve katı (gazlarda ihmal edilebilecek kadar küçüktür) maddelerde görülür.
Bu maddelerin moleküllerindeki pozitif ve negatif yükler arasında oluşur. Bağların ömrü saniyenin trilyonda biri kadardır; ancak komşu moleküller arasında sürekli yeni bağ kurulur ve bu da bileşiği bir arada tutar.
Bu olgu sonucunda sıvılardaki yüzey gerilimi adı verilen olgu meydana gelir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst