Adamın iyisi alış verişte belli olur atasözünün anlamı

Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün açıklaması,

Adamın iyisi alışverişte belli olur

Alışveriş bir insanın karakterini, iyi ya da kötü oluşunu belirleyen en önemli ölçütlerden biridir. Alışveriş her şeyden önce çıkara dayanır. Birçok insan da çıkarı için ahlâk kurallarını çiğnemekten kaçınmaz. Bunu anlamanın en iyi yolu da kişiyi alışverişte denemektir. Alışveriş sırasında hileye başvurmayan, hakkı gözeten, yalan söylemeyen, ahlaksız yollara sapmayan kimse iyi insandır.
 
Adamın iyisi alış verişte belli olur atasözünün anlamı

Adamın iyisi alışverişdemi belli olcak:) Bu söz çok eskimiş bence.
Adamın iyisi sözlerinden ve hareketlerinden belli olur.
 
Üst