Adalet bakanlığının görevi nedir kısaca

'Sosyal Konular' forumunda Ezlem tarafından 29 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,

  b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,

  c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,

  ç) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

  d) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,


  e) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

  f) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,

  g) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,

  ğ) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Bakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapmak tekniğine uygunluğunu incelemek,

  h) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,

  ı) İcra ve İflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,

  i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.


  Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlık

  Adalet bakanlığı amblemi

  adalet bakanlığı.jpg
   
Yükleniyor...