Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı

'Etüt Merkezi' forumunda YAREN tarafından 21 Kasım 2009 tarihinde açılan konu


 1. Açık öğretim lisesi başvuru
  Açık öğretim lisesi başvuru formu

  AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI

  Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan bir protokol uyarınca Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız için Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programı uygulanmaktadır.

  KİMLER BAŞVURABİLİR ?

  Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına yurtdışında geçerli bir ikamet izni olup da
  • Türkiye’de ortaokulu veya ilköğretim okulunu bitirenler,
  • Türkiye’de bulunduğu dönemde lise veya dengi bir okula devam ederken öğrenimini yarıda bırakanlar ile
  • Yurtdışında öğrenim görüp, denklik yaptırmış ve bu denklik sonucu ortaöğretim(lise veya dengi okul) mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek grubundaki vatandaşlar başvurabilirler

  BAŞVURU YERLERİ

  Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptırmak için Anadolu Üniversitesi’nin Köln’de bulunan Batı Avrupa İrtibat Bürosu’na bir dilekçe ile başvuracaklardır Adaylar, ilk başvuru sırasında dilekçe dışında hiçbir belge göndermeyecektir

  BAŞVURU SÜRESİ

  Programa ilgi duyan herkes her zaman gerekli başvuruyu yapabilir; yapılan tüm başvurular her yılın eylül ayı içinde toplu olarak cevaplandırılır ve adaylardan kesin kayıt için gerekli belgeler istenir Öğrenciler tarafından Büroya ulaştırılan belgeler eksiksiz ve doğruysa kabul edilir ve Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programı öğrencisi olarak kayıt yaptırmak üzere Ankara’ya Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü’ne gönderilir

  Öğrenim Ücreti

  Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptıracak öğrencilerden, ders kitapları,sınav organizasyonları,büro hizmetleri gibi giderleri karşılamak üzere belli bir katkı payı alınmaktadır Bu miktar Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenmektedir

    2. Cevap: Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı

  ÖĞRETİM SİSTEMİ VE DERS SEÇİMİ


  1- Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi


  a) Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar


  b) Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli olan mezuniyet kredisine erişmek için, bulundukları döneme göre belirlenen alan derslerini başarmak zorundadırlar Ortak derslerden ise başarılı yada üç kez sınava girerek muaf olurlar Mezuniyet kredisine erişmek için de yeteri kadar seçmeli dersten başarılı olmaları gerekmektedir

  c) Öğrencinin Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmesi için, seçtiği okul türüne göre, gerekli olan mezuniyet kredisini tamamlaması gerekmektedir Açıköğretim Lisesine 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ortaokul veya İlköğretim mezunu olarak kayıt yaptıranlar 192 krediyle mezun olacaklardır Ancak alan seçtikleri takdirde alan kredisi olarak da 80 krediyi tamamlamaları gerekmektedir

  d) Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında; Genel Kültür, Sosyal Bilimler alanları bulunmaktadır Öğrenciler, alan tercihlerini yeni kayıt formları üzerinde belirtirler İstedikleri takdirde, kayıt yenileme dönemlerinde alanlarını değiştirebilmektedirler

  2- Ortak Dersler

  a) Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir

  b) Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur Muaf olunan dersin kredisi
  kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir

  c) Açık Öğretim Lisesi ders programında yer alan dersler, ait oldukları döneminden önce alınamazlar Bir birinin devamı olan bir dersin dönem sırasına göre alınması gerekir Birbirinin devamı olan ortak derslerden birini başaramayan öğrenci, başaramadığı dersi (Tarih–1 gibi) bir sonraki dönemde, devamı olan dersle birlikte (Tarih–1, Tarih–2 gibi) alabilir
    3. Cevap: Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı

  SINAVLARI KİM YAPAR?

  TC Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü gereğince 1995-1996 öğretim yılından bu yana Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan öğrencilere sorular Anadolu Üniversitesince hazırlanıp belirlenen sınav merkezlerinde uygulanmaktadır Sınav sonuçları Açıköğretim Lisesine gelir ve öğrencinin ders atamaları Açıköğretim Lisesi tarafından Köln Bürosuna gönderilir Buradan da öğrencilere ulaştırılır
  Sınavlara katılmak için kayıt yaptıranlar bu okulun öğrencisi olurlar ve sınavları başarıyla tamamlayanlar bu okulun diplomasını alırlar
  Sınavlarla ilgili her türlü tanıtım, duyuru, kayıt, öğrenci işleri, sınav organizasyonu ve postalama işlemleri Anadolu Üniversitesi ve Açıköğretim Lisesi adına Köln’deki Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu tarafından yürütülür

  SINAVLARA KİMLER KATILABİLİR?

  Bu programa Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptırmış olanlar girebilir Bu kapsamda, Türkiye’deki ortaokul yada ilköğretimi bitirenler ile Genel Liselerin herhangi bir sınıfından ayrılmış olanlar veya yurtdışında dengi bir öğretim kurumunda okuyanlar katılabilir

  SINAVLAR NE ZAMAN, NASIL VE NEREDE YAPILIR?

  Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptıran öğrenciler her öğretim yılında birinci ve ikinci dönem sonunda olmak üzere iki kez sınava girerler Sınavlar TC Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yürütülür ve merkezi sistemle bir hafta sonunda iki gün arka arkaya (Cumartesi-Pazar) yapılır Tüm derslerin sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılır Herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrencilere ayrıca ek bir sınav yapılmaz
  Sınavlar Köln, Stuttgart ve Berlin şehirlerinde yapılır

  SINAVLARA HAZIRLANMAK İÇİN HANGİ KİTAPLAR KULLANILIR?

  Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin kitapları öğrencilere Köln Bürosu tarafından gönderilir Öğrenciler bu kitapları çalışarak sınavlara hazırlanırlar Kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen içeriğe göre liselerde kullanılan kitapların uzaktan öğretim tekniğine göre yeniden düzenlenmiş halidir
    4. Cevap: Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı

  KAYITLAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

  Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt işlemleri her yıl Eylül ayında yapılır Kayıtla ilgili ayrıntılı bilgileri ve bazı belgeleri içeren kayıt evrakı Eylül ayının ilk haftasında, Köln’ deki Anadolu Üniversitesi İrtibat Bürosu tarafından adayların adreslerine gönderilir Bunun için sınavlara katılmak isteyenlerin önceden adreslerini, Köln Bürosuna bildirmeleri gerekmektedir
  Kesin kayıt için öğrencilerin ödemesi gereken miktar, her yıl kayıt işlemlerinden önce Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenir

  KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

  Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kesin kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarından şu belgeler istenir :

  1 Başvuru Dilekçesi

  2 Öğrenim Belgesi
  • Ortaokul mezunları için, ortaokul diplomasının aslı veya ilköğretimden mezun olanlar için ilköğretim diplomasının aslı
  • Liseden ayrılanlar için tasdiknamenin aslı
  • Yurtdışında öğrenim görenler için, Denklik Belgesinin aslı ( Bu belge Eğitim Müşavirlikleri veya Ataşeliklerinden alınır )

  3 Onaylı nüfus cüzdanı sureti

  4 3 adet fotoğraf

  5 Öğrenim gideri ödeme makbuzu
    5. Cevap: Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı

  PROGRAMIN YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARA SAĞLADIĞI YARARLAR NELERDİR?

  1990-1995 yılına kadar Ankara Aydınlıkevler Lisesi ve daha sonra Açıköğretim Lisesi tarafından yürütülen program sayesinde birçok vatandaşımız lise mezunu olmuş ve üniversite kapılarını açabilmiştir Şöyle ki; Herhangi bir nedenle öğrenimlerine devam edemeyen kişilere okula gitme zorunluluğu olmadan kendi kendine çalışarak, yarım bıraktıkları öğrenimlerini tamamlama ve bir üst öğrenime devam edebilme olanağı sağlamaktadır
  Türkiye’de orta öğrenimlerini yarıda bırakarak Batı Avrupa’ya göç eden ve yurtdışında zorunlu eğitim yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle, eğitim kurumlarına devam edemeyen, dolayısıyla yurtdışında gerekli olan eğitim düzeyine ve niteliğine sahip olamayan gençlere, Türkiye’de yarım bıraktıkları lise öğrenimini tamamlama imkanı ile yurtdışında iş olanaklarını artırmaktadır
  Türkiye’ye kesin dönüş yapma zorunda veya isteğinde olan, ailelerin Batı Avrupa’da öğrenimlerini tamamlayamayacak durumda olan çocuklarını Türk eğitim sistemi içine alarak lise mezunu olmalarının ve Türkiye’de üniversiteye gidebilmelerini sağlamaktadır
  Yurtdışı eğitim sistemi içinde çeşitli nedenlerle başarısız olan ve zorunlu eğitim yaşını doldurduktan sonra, eğitim için gerekli olan düzeyde bitirme derecelerine ulaşamadan sistemin dışına çıkanlara, alternatif eğitim yolu olanağının verilmesini sağlamaktadır
  Yurtdışındaki Türk gençliğinin Türkçe dil düzeylerinin ve Türk kültürü bilgilerini geliştirilmesinin, ülkeleri hakkında bilgilerinin artırılmasının ve ülkeleriyle bağlarının güçlendirilmesini sağlamaktadır
    6. Cevap: Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı

  SINAVLARI BAŞARANLAR İÇİN HANGİ ÜST ÖĞRENİM İMKANLARI VARDIR?

  Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programından mezun olan vatandaşlar için, Türkiye’deki yükseköğretim programlarına devam edebilme ve daha sonra Türkiye’deki yükseköğrenimden nakillerini aldırarak yurtdışındaki üniversitelerde öğrenimlerini tamamlama imkanları vardır

  AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU YERİ ve ADRESİ

  TC Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu

  Friesenplatz 13
  50672 Köln / ALMANYA

  Tel: 0049/ 221 / 51 10 47
  Faks: 0049/ 221 / 52 11 49
  e-posta: bap@anadolu-unide
  internet: wwwanadolu-unide
  Büronun çalışma saatleri:
  Pazartesi - Cuma: 800-1200 / 1300- 1700
  Telefonla bilgi almak için:
  Pazartesi - Cuma: 08:30-12:00 ve 1400- 1700