Abdurrahman Gazi dönemi ve hayatı hakkında bilgi


Abdurrahman Gazi dönemi ve hayatı

Dönem 12. ve 13. yüzyıl
Çoçukları Kara Rahman
Görev Osmanlı akıncısı, Uç beyi


Abdurrahman Gazi, Osmanlı Devletinin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen mücahit kumandanlardandır. Osman Gazi‘nin sadık silah arkadaşlarından olup yapılan fetihlerde önemli yardımcılarından biriydi.

HAYATI VE FETİHLER
Hayatı hakkında aynı dönem gazileri gibi az bilgiye sahip olunan Abdurrahman Gazi, 1317 yılından itibaren kaynaklarda adı sıkça duyulmaya başlanır. Osman Gazi bu tarihlerde kenara çekildikten sonra Abdurrahman Gazi‘yi akıncı kollarından birinin başına getirdi. Orhan Gazi ile birlikte önce Kara Cepiş ve Alb/Ebe suyu hisarlarını ardından Köprühisarını zaptettiler. Daha sonra İznik fethini kolaylaştırmak üzere müstahkem Kara Tekin hisarı üzerine yürüyerek burayı ele geçirdiler.

Orhan Gazi bu fetihlerden sonra Samsa Çavuş‘u İznik‘in kuşatmasıyla, Abdurrahman Gazi‘yi ise Bizans‘tan gelebilecek yardımları ve tehlikeleri önlemekle vazifelendirdi. Nitekim Abdurrahman Gazi İstanbul‘dan gemilerle Yalova‘ya çıkarılan kuvvetleri bir baskınla dağıttı. Böylece Bursa‘nın fethine kadar uç beyi olarak hizmet gördü ve Bursa'nın fethine de katıldı.


AYDOS'UN FETHİ
1327-1328 yılında Konur Alp ile birlikte Aydos‘un fethi için görevlendirilen Abdurrahman Gazi'nin kalenin güçlü ve yüksek duvarları karşısında yaptıkları hücumlar sonuçsuz kalıyordu. Ancak kale kumandanının kızı surlardan Türkleri seyrederken daha önce rüyasında kendisini sıkıntıdan kurtardığını gördüğü bir yiğidin karşı saflarda çarpıştığına şahit oldu. Bu yiğit Osmanlı gazilerinden Abdurrahmandı. Derin bir aşkla bağlandığı gence bir mektup yazarak taşa sarıp fırlattı. Kızın planı gereğince geceleyin Abdurrahman Gazi, seksen kadar adamıyla gizlice açılan kapıdan içeriye girdiler. Böylece kale kolaylıkla gazilerin eline geçmiş oldu.

Abdurrahman Gazi birkaç gün sonra Aydos kalesinin ele geçirildiği haberini Orhan Gazi'ye bizzat ulaştırdı ve Orhan Bey fethe vesile olan kızı Abdurrahman Gazi ile evlendirdi. Şecaat ve yiğitlikte büyük bir şöhret kazanan Kara Rahman bu evlilikten doğmuştur.
 
Üst