Abdurrahman Buceyremi Kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 3 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Abdurrahman Buceyremi Kimdir
  Abdurrahman Buceyremi Kimdir hayatı
  Abdurrahman Buceyremi hayatı
  Abdurrahman Buceyremi
  Abdurrahman Buceyremi Kimdir
  Abdurrahman Buceyremi büyük evliyalardan.Doğum târihi belli değildir.Mısır’ın Buceyrem köyünde doğdu.Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.Devrin âlimlerinden ilim öğrendi. Halvetî tarîkatı büyüklerinden Şeyh Ömer Yâfî ile arasında dostluk vardı. Sık sık mektuplaşırlardı.
  Abdurrahman Buceyremi Sonraları Hayfa’nın Tantura köyüne yerleşti ve burada insanlara doğru yolu anlattı. Hayfa bölgesinde büyüklüğü ve kerâmetleri ile meşhûr oldu. Mısır Hidivi İbrâhim Paşa Şam’a kadar olan bölgeyi ele geçirdikten sonra sık sık Abdurrahmân Buceyremî’yi ziyâret etti ve nasîhatlerini dinledi.
  Abdurrahmân Buceyremî on üçüncü hicrî asrın ortalarında vefât etti. Kabri Tantûra köyündedir.
   


Yükleniyor...