Abdülhak Şinasi Hisar Türk Romancı Hayatı ve Eserleri


Abdülhak Şinasi Hisar Türk Romancı Hayatı ve Eserleri

Doğum 14 Mart 1887/İstanbul
Ölümü 3 Mayıs 1963/İstanbul
Meslek


AİLE VE EĞİTİM HAYATI

1887’de anne tarafından dedesi Muhtar Bey’in yalısında dünyaya gözlerini açan Abdülhak Şinasi Hisar‘ın çocukluğu Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıca’daki konaklarda geçmiştir.Babası Türkiye’de ilk edebiyat dergilerinden Hazine-i Evrak’ın yayıncısı, öykü ve eleştiri yazarı Mahmut Celalettin Bey’dir.1898’de Mektebi Sultani’ye girdi.Mürebbiyelerinden Fransızca öğrendi.Aynı zamanda Tevfik Fikret’ten Türkçe dersleri almıştır.1905’te ailesine haber vermeden Mektebi Sultani’den ayrılarak Paris’e gitmiş ve burada Siyasal Bilgiler Yüksekokulu’nda eğitim almıştır.Paris’te Yahya Kemal, Prens Sebahhattin, Ahmet Rıza Bey ve Dr. Nihat Reşat Belger ile sık sık görüşür.

İSTANBUL'A DÖNÜŞ

1908’de ikinci Meşrutiyet’in ilanından sonra Türkiye’ye döndü.Jön Türkler hareketine katıldı. Fransız ve Alman şirketlerinde çalıştı.1924’te Reji İdaresinde çalışmaya başladı.1931’den sonra Ankara’ya yerleşerek Dışişleri Bakanlığı’nda çalıştı.Balkan Birliği Cemiyeti Genel sekreterliği görevini yaptı.1948’de İstanbul’a döndü ve ölümüne değin burada kaldı.Mayıs 1963’te Cihangir'deki evinde beyin kanamasından ötürü yaşamını yitirdi.

EDEBİ HAYATI

Edebiyata savaş yıllarında "Dergâh" ve "Yarın" dergilerindeki şiir, kitap tanıtma ve eleştiri yazılarıyla başladı."Yarın", "İleri" ve "Medeniyet" dergilerinde şiirleri, eleştirileri yayınlandı.Cumhuriyet'ten sonra "Ağaç", "Türk Yurdu", "Ülkü" ve "Varlık" dergileriyle, "Milliyet" ve "Dünya" gazetelerinde yazdı.İlk romanı “Fehim Bey ve Biz” ile 1942 yılında CHP’nin düzenlediği şiir yarışmasında üçüncülük ödülüne layık görüldü.Romanlarında çocukluğunun etkisi açıkça görülür.Eserlerinde Rumelihisarı, Büyükada, Çamlıca üçgeninde gününü gün eden sorunsuz insanların yaşamlarını anlattı ve bu çevrelerin dışındaki yaşamı basit ve aşağı olarak gördü.Fransız yazarlardan etkilendi.Şiirsel ve özgün bir teknik kullandı.

ESERLERİ
Roman

Fahim Bey ve Biz (1941; 1942 CHP Hikâye ve Roman Ödülü üçüncülüğü)

Çamlıca’daki Eniştemiz (1944)

Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği (1952)

Anı

Boğaziçi Mehtapları (1942)

Boğaziçi Yalıları (1954)

Geçmiş Zaman Köşkleri (1956)

Fıkra

Geçmiş Zaman Fıkraları (1958)

Antoloji

Aşk imiş her ne var alemde (1955)

Biyografi

İstanbul ve Pierre Loti (1958)

Yahya Kemal’e Veda (1959)

Ahmet Haşim : Şiiri ve Hayatı (1963)

Ölümünden Sonra Toplanan Eserleri

Hisar'in kitaplarına girmemiş edebi makale, deneme ve eleştiri yazıları Necmettin Turinay tarafından üç cilt olarak bir araya getirilmiştir.

Kitaplar ve Muharrirler I - Mütareke Dönemi Edebiyat (Mayıs 2008)

Kitaplar ve Muharrirler II - Edebiyat Üzerine Makaleler (1928-1936) (Şubat 2009)

Kitaplar ve Muharrirler III - Romana Dair Bazı Hakikatler (1943-1963) (Eylül 2009)
 
Üst