Abdülbaki Gölpınarlı Kimdir hakkında Bilgi

Abdülbaki Gölpınarlı Kimdir hakkında Bilgi


Doğum 12 Ocak 1900 - İstanbul
Ölümü 25 Ağustos 1982 - İstanbul
Meslek Edebiyat tarihçisi, çevirmen


Doğum adı Mustafa İzzet Bakidir. Edebiyat tarihçiliği ve çevirmenlik alanında verdiği eserler ile bilinir. Aynı zamanda çalışmalarını Tasavvuf, Mevlevîlik, Şiilik ve Divan Edebiyatı üzerine yoğunlaştırmış, bu sahalarda dikkate değer eserler vermiştir. "Divan Edebiyatı Beyanındadır" isimli eseri döneminde büyük tartışmalara sebep olmuştur.

HAYATI
İstanbul doğumlu olan yazarın asıl kökenleri Kafkasya’ya dayanır. Babası Gazeteci Ahmet Agâh Efendi'dir. Ailesi Mevleviliğe mensuptur. Matematik ilimcisi olan Gelenbevi İsmail Efendi idadisinde almıştır eğitimini. Babası Agâh Efendi eğitimi sırasında vefat edince eğitimini yarıda bırakıp iş hayatına atılır. Çalışma hayatının ilk yıllarında Vezneciler semtinde kitapçılıkla uğraşmış daha sonra Çorum ilinin Alaca ilçesinde bir okulda öğretmenlik yapar. Aynı okulda idare görevini de üstlenmiştir. İstanbul’a geri döndüğünde ise sınavı kazanarak eğitim hayatına kaldığı yerden Erkek Lisesinden devam eder ve mezun olduktan sonra yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümünde tamamlar. Bölüm bitirme tezini ise ünlü edebiyatçı Profesör Mehmed Fuad Köprülü'nün gözetimi ve yardımlarıyla hazırladığı "Melamilik ve Melamiler"i ile tamamlar. Edebiyat Öğretmeni olarak ülkenin çeşitli illerine görev alır. Bunlar arasında Konya, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu illerindeki liseler vardır. İstanbul’a dönüşünde Haydarpaşa Lisesinde öğretmenlik görevini yapmıştır. Ankara Üniversitesi DTCF’de Farsça alanında eğitim verir. Doktorasından sonra aynı üniversitede Metinler Şerhi okutur. Yüksek Öğrenim alanında bir diğer eğitim verdiği kurum İstanbul Üniversitesidir. İslam-Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı dersleri vermiştir. Hayatının on aylık bir bölümünde Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle hapis yatar ancak daha sonra beraat eder ve mesleğine geri dönüş yaparak tekrar öğrenci yetiştirmeye devam eder. 1949 yılında ise tamamen kendi isteği üzerine mesleğinden emekliye ayrılır.

İlk yayımını, bitirme tezi olarak sunduğu "Melamilik ve Melamiler" adlı eser ile yapar. Türkiyat Mecmuası, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası ve bunun gibi daha birçok gazetede ve dergide yazılar yayımlar. Bilimsel olarak da çalışmalarda bulunmuştur. Bunlar arasında İslam Ansiklopedisi ile Türk Ansiklopedisi bulunur. Bu ansiklopedilere çeşitli makaleler yazarak maddelerin oluşturulmasında rol oynamıştır. "Divan Edebiyatı Beyanındadır" isimli tartışmalara yol açan eserinde 1945 yıllarında ideolojik bir tavırla divan edebiyatını incelemiştir. Abdulbaki Gölpınarlı bunların dışında Mevlevilik ve Mesnevi ile alakalı da birçok konuda eser vermiştir.


SOY İSMİ
Baba tarafı Azerbaycan’da Gence’ye çıkan, oradan Bursa’ya göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Kendisine seçtiği Gölpınarlı soyadı, büyük babası Mustafa İzzet Efendi’nin dedesi Abbas Ağa’nın Gence’deki Gökçay bucağının Gölpınar (Gökbulak) köyünden olması dolayısıyla ailesinin Gölpınarlızadeler diye tanınmasındandır.
 
Üst