4. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları


4. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları4. Mehmet Dönemi

Sultan İbrahim'den sonra yerine, yedi yaşındaki oğlu IV. Mehmet geçirildi (1648-1687).
IV. Mehmet'in ilk yıllarında devlet yönetimi, Büyük Valide Kösem Sultan ile annesi Turhan Sultan'ın elinde kaldı. Bu sırada devlet çok güç durumdaydı. Girit Savaşı devam etmekteydi.


4. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları

Osmanlı-Venedik
Osmanlı girit adasını kuşattı ve aldı.Sonucunda ordunun eski gücünde olmadığı da anlaşıldı.

Osmanlı-Avusturya
İmzalanan Vasvar anlaşması ie mücaleler bir süre durdu
Önemi:Osmanlı bu antlaşma ile Avusturya'dan savaş tazminatı aldı.

Osmanlı-Lehistan
Osmanlı ile Lehistan mücadeleler içerisindeydi sonucunda
Bucas Antlaşması imzalandı.Osmanlı Podolya yı almış oldu.
Antlaşmanın önemi:Osmanlının Batıda toprak kazandığı SON antlaşmadır.

Osmanlı-Rusya
Mücadeleler sonucu Çehrin antlaşması imzalandı.İlk Türk-Rus antlaşması olmasından dolayı önemlidir.

II.Viyana Kuşatması
Avusturya Macaristan'a saldırdı.Osmanlı Devleti Macaristan'a yardım etti ve Viyana'yı kuşattı.Sonucunda Kırım Hanının hatalarından dolayı Osmanlı Büyük bir yenilgi aldı.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa(Ordu Komutanı)Yenilgiyi hayatıyla ödedi.

Kutsal İttifak,Karlofça Antlaşması ve İstanbul Antlaşması.
Avrupa II.Viyana bozgunundan sonra Osmanlı'yı ortadan kaldırmak istedi.Avusturya,Venedik,Malta,Rusya,Lehistan devletleri bir arya gelip Osmanlıya saldırdı.
Osmanlı savaşı kaybedip barış istemek zorunda kaldı.

Böylece Karlofça Antlaşması imzalandı.Antlaşma ile Osmanlı artık gerilemeye başlayıp Avrupa Osmanlı'ya karşı savunmadan saldırıya geçti.
Antlaşmanın Önemi:Osmanlı'nın Batı'da bu kadar büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşmadır.

Ruslar Karlofça antlaşmasını imzalamadılar.İstanbul Antlaşması yaptılar ayrı olarak.
Antlaşmanın Önemi:Ruslar Karadeniz'e inme politikasının ilk adımını attılar.
 
Üst